Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Lärarutbildningskonventet 2021

Arrangör
Institutionen för Utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Plats
Online
Datum
27 - 28 maj 2021
Tid
13:00 - 17:00

Hållbar lärarutbildning - Lärarutbildningskonventets vårkonferens 27-28 maj  2021

Det är nu drygt 10 år sedan den statliga utredningen En hållbar lärarutbildning kom. I den översikt som gjordes då betonades en rad  förändringar som gjorts sedan 1950-talet. Påfallande är emellertid också de konstanter som förefaller ha drivit sitt spel alldeles oavsett förändringsambitioner och förändringar. När lärarutbildning utreds och/eller undersöks tycks en sådan konstans vara att lärarutbildning befinner sig i spänningsfältet akademi -  skola – politik. En rad olika initiativ och satsningar ska hanteras inom ramen för det arbete som bedrivs. Hur integreras dessa satsningar så att hållbarhet och långsiktighet främjas? Hur gör vi på olika lärarutbildningar?

Tanken med årets konferens är att den är för och med oss som jobbar med lärarutbildning och därför är vi intresserade av att så många som möjligt är med och bidrar till ett erfarenhetsutbyte.


Tid: Konferensen inleds torsdagen den 27 maj kl. 13.00 och avslutas fredagen den 28 maj kl. 11.30. Före konferensen den 27 maj har utbildningsledarnätverket ett sammanträde kl 10-12. Efter vårkonferensen följer ett sammanträde med lärarutbildningskonventets ordinarie ledamöter kl 11.30-12.30

Lunds University använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lunds University. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lunds University samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.