Invajo - Events tool Get people together

Hyperloop i Sverige - En realistisk vision?

Teknikringen 1, Arenan, KTH Campus, Stockholm
15 december 2021
14:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
InfraSweden2030 i samarbete med modeFive
Boka/OSA
Plats
Teknikringen 1, Arenan, KTH Campus, Stockholm
Datum
15 december 2021
Tid
14:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Hyperloop i Sverige - En realistisk vision?

Seminarium och workshop

15 december kl. 14.00 - 17.00
på Teknikringen 1, Arenan, KTH Campus i Stockholm

 

Välkommen att lyssna till en genomgång som behandlar utvecklingen inom hyperloopområdet. Vem gör vad, vilka projekt och program har initierats inom och utom Europa? Det finns många fördelar med visionen Hyperloop. Är det något som kan vara till gagn för svensk infrastruktur och svensk industri? Bör svenska forskningsinstutitioner engagera sig i utformningen av ”femte transportmedlet” och är det realistiskt att vi får se kommersiell Hyperloop någonstans i världen under innevarande decennium?

 
Svenska institutet för standarder – SIS ingår tillsammans med bla Trafikverket i den kommitté som utarbetar den europeiska standarden för Hyperloop Systems JTC20. Projektledaren för Sveriges engagemang i JTC20 kommer att berätta om hur processen fortlöper.


Preliminär talarlista:

Thomas Dahlgren - Hyperloop Sweden/Modefive

Martin Elofsson - SIS

Michel Gabrielsson - Trafikverket

Jonas Åkerman - KTH

Mårten Fröjdö - FS Links

 

Under slutet av dagen finns det möjlighet att delta i någon av följande workshops.

- Tekniska utmaningar
- Användarnytta
- Samhällsnytta
- Affärsmodeller

 

Talarlistan uppdateras kontinuerligt

Välkommen!

Thomas Dahlgren, Modefive & Programkontoret InfraSweden2030

 

Bild: Kanozi arkitekter.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Hyperloop i Sverige - En realistisk vision?
8 dec 2021 (23:59)
0
InfraSweden2030 Strategiskt innovationsprogram (SIP) för transportinfrastruktur använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av InfraSweden2030 Strategiskt innovationsprogram (SIP) för transportinfrastruktur. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, InfraSweden2030 Strategiskt innovationsprogram (SIP) för transportinfrastruktur samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.