Create event for free

InfraSweden2030 Öppet hus 2021

Online
March 25, 2021
14:00 - 15:00
Time zone: Stockholm, GMT+01:00
Organizer
InfraSweden2030
Book/RSVP
This event has already taken place!
Place
Online
Date
March 25, 2021
Time
14:00 - 15:00
Time zone: Stockholm, GMT+01:00

Välkommen till Öppet hus med InfraSweden2030

Tema: Beställarnätverk för att nå innovation – Till nytta för både beställare och anbudsgivare


I år fokuserar InfraSweden2030:s öppna hus på svenska kommuners och regioners möjligheter att stimulera innovationer i transportinfrastrukturen. Förutom staten och Trafikverket så är kommuner de största beställarna av transportinfrastruktur i Sverige. Vi belyser och diskuterar hur beställarnätverk kan vara ett verktyg för att skapa goda förutsättningar för och få till innovationer inom anläggningssektorn. Offentlig upphandling är ett kraftfullt strategiskt verktyg för att driva behovsbaserad innovation för att nå målet om en klimatneutral transportinfrastruktur. Och genom att utveckla kunskap och köpkraft ökar möjligheterna till att innovativa lösningar implementeras och kommer till nytta för medborgarna.

 

Agenda
 

14.00  Välkomna!
14.05  Beställarnätverk ur upphandlarens perspektiv – Lärdomar och goda exempel
  - Stina Nyman, programansvarig digitalisering, Eskilstuna kommun. Erfarenheter från beställarnätverket Framtidens samhällen
  - Charlotta Palmgren, strateg Upphandlingsmyndigheten. Lärdomar från regeringsuppdrag att främja innovationsupphandlingar  
  - Karin Degerfeldt, Funktionschef Samhällsbyggnad Skellefteå kommun. Erfarenheter från Skellefteå Site East.
  - Lars Hemmingsson, chef branschutveckling Maskinentreprenörerna. Exempel från medlemmar och behov av samverkan
14.20 Gruppdiskussioner - Beställarnätverk som en möjlighet för både beställare och anbudsgivare 
14.55 På gång inom InfraSweden2030