Plats
Bolidens Industriområde Port 34
Datum
20 september 2022
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

BAM - Bättre Arbetsmiljö

Denna utbildning för byggarbetsmiljösamordning vänder sig till dig som ska ta emot och ansvara för delegerande arbetsmiljöuppgifter, internt i ett företag, eller att ha rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandeskedet (BASU). Denna kurs lämpar sig även för fastighetsbolag, kommuner m.m som utför anläggningsarbete.

Grundpris för utbildningen är 6500kr exkl moms.