Plats
Bolidens Industriområde Port 34
Datum
8 februari - 7 juni 2022
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

BAM - Bättre Arbetsmiljö

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Grundpris för utbildningen är 7500kr exkl moms.