Invajo - Events tool

Exportdokument - Begränsat antal platser.

Det ställs höga krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar eller problem för mottagaren vid förtullningen. En professionell dokumenthantering underlättar varuflödet mellan ditt företag och kunden.

För att förenkla för dig som exportör erbjuder Handelskammaren en utbildning i praktisk hantering av exportdokument. Kursen ger en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i för att du och inte minst mottagaren ska slippa problem.

Vi går igenom hantering av den datoriserade exportdeklarationen, fördelarna med passiv förädling, olika typer av ursprungsintyg, fakturor samt andra handlingar som kan behövas vid särskilda tillfällen.

Vi tar även upp användningen av ATA-carneten som är en internationell tullblankett för tillfällig export, till exempel i samband med mässor och utställningar. 

Dagen avslutas med praktiska övningsuppgifter om tillämpningen av ursprungsreglerna i frihandelsavtalen.

 
Kursen vänder sig både till dig som behöver fräscha upp kunskaperna och till dig som inte har så stor vana vid att hantera tulldokument för export.


Välkommen till en intressant dag där du får kunskap om hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i och hanteras.

I priset ingår lunch och dokumentation.

 

elbowgreeting5745.jpg Handelskammaren anpassar sin verksamhet utifrån rådande omständigheter.
På utbildningar där deltagare träffas i våra bokade lokaler lämnar vi varannan plats tom och uppmanar till lämpligt avstånd under de pauser vi tar.
Vår verksamhet bygger till stora delar på möten mellan människor och för allas säkerhet ska du självklart inte delta om du känner dig sjuk.
Du kan överlåta din plats till en annan person på företaget.

 

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (inkl. moms)
Antal
Handelskammarens medlemmar
4 nov 2020 (23:59)
4125.00 SEK
0
Övriga
4 nov 2020 (23:59)
5375.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
Handelskammaren i Jönköpings Län Service AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Handelskammaren i Jönköpings Län Service AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Handelskammaren i Jönköpings Län Service AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.