Invajo - Events tool

Online – Exportkunskap för säljare – Del 1 och 2

Kursen delas upp på 2 dagar, 6 och 12 april. Du anmäls automatiskt till båda delarna.

Denna utbildning vänder sig till dig som är ansvarig och delaktig i internationell försäljning. Vi tar upp olika ämnen under två halvdagar som är viktiga för dig att behärska i samband med en exportaffär.
Fel villkor i kontraktet för leverans och betalning kan vålla problem när varorna ska levereras. Ofta kör man på i gammal vana, fastän det kan finnas bättre villkor att använda.

Den 1 januari 2020 började leveransvillkoren Incoterms® 2020 att gälla.
Under del 1 av den här utbildningen går vi igenom de vanligaste villkoren. För- och nackdelar beskrivs samt vilka skyldigheter säljare respektive köpare har. Förmiddagen avslutas med praktiska övningsuppgifter.

I del 2 fortsätter utbildningen med andra ämnen som är hopkopplade med en exportförsäljning: lämpliga betalningsvillkor och anmälningsskyldighet till Tullverket. Vi tar även upp reglerna som gäller för att kunna kalla en vara svensk och de särskilda intyg som används för att styrka ursprungslandet.

Del 1 - 6 april 2021, 09:00 - 12:30

Del 2 - 12 april 2021, 13:00 - 16:00

 

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Föreläsare, Per Anders Lorentzon, Senior Advisor Affärsservice, Sydsvenska Handelskammaren i Malmö.

Välkommen med din anmälan!

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (ex. moms)
Antal
Handelskammarens medlemmar
5 april 2021 (09:00)
4650.00 SEK
0
Övriga
5 april 2021 (09:00)
5850.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
Handelskammaren i Jönköpings Län Service AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Handelskammaren i Jönköpings Län Service AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Handelskammaren i Jönköpings Län Service AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.