Invajo - Events tool
Plats
Almedalsarenan
Datum
6 juli 2018
Tid
13:50

Har barn på Gotland samma förutsättningar som i storstäderna?

Det är till storstäderna som många flyttar efter gymnasiet. Samtidigt innebär det att arbetskraft försvinner från mindre orter. Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras ofta. Är det möjligt för barn att växa upp och stanna kvar i mindre orter och ha samma möjligheter som i storstäderna?

Vilka åtgärder och satsningar behövs för att ge barn som växer upp på Gotland samma förutsättningar som barn i storstäderna på fastlandet? Barnombudsmannen skriver att alla barn i Sverige har samma rättigheter. Barn har bland annat rätt till utbildning och rätt att utvecklas till sin fulla potential, enligt barnkonventionen. Samtidigt kan barn i Sverige växa upp med mycket olika villkor. Den statistiska ojämlikhet som finns på flera områden kan tyda på att barns möjligheter att få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda varierar, beroende på var i Sverige de bor. Vilket ansvar har myndigheter, kommuner, landsting/regioner och näringslivet för att ge barn och unga goda förutsättningar oberoende av var de bor i landet? Är det allas ansvar eller skiljer det sig åt? Vem kan bidra med vad?

 

keynote002.jpeg