Invajo - Events tool Get people together

11 mars: Workshop om Agenda 2030

White Arkitekter
Magasinsgatan 10, Göteborg
Visa på karta
11 mars 2020
13:00 - 16:30
Lägg i kalender
Arrangör
Global Compact Network Sweden & UNDP
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
White Arkitekter
Datum
11 mars 2020
Tid
13:00 - 16:30

11 mars - Workshop i Göteborg: Hur kan vi accelerera arbetet med Agenda 2030

Decade of Action – Accelerera hållbarhetsagendan

När vi går in i 2020 så är det endast 10 år kvar till dess att Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling ska nås. Tyvärr visar den senaste årsrapporten som FN presenterat att det går alldeles för långsamt i arbetet att nå målen till år 2030 och att mer måste göras och dessutom i ett mycket högre tempo om vi ska nå målen i tid. På vissa områden går det dessutom i fel riktning med en negativ utveckling – inte minst gällande miljö och klimat men också ojämlikheten som ökar i nästan alla länder.

Vad ska vi göra för att öka tempot och accelerera den positiva utvecklingen fram till år 2030?

Företag spelar en avgörande roll i omställningen mot en socialt inkluderande och miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt – en förutsättning om vi ska nå Globala målen. Vi ser hur allt fler företag, i Sverige och internationellt, ställer om sin verksamhet i linje med målen. Vi går från att hållbarhet är en nisch till att allt mer bli standard i många sektorer och branscher. Hållbarhet och lönsamhet står inte i motsats till varandra utan går hand i hand.

Den 11 mars bjuder Global Compact Network Sweden och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) in till en workshop om hur ni som företag kan accelerera ert hållbarhetsarbete och bidra till att uppnå Globala målen till år 2030. På workshopen kommer ni att få arbeta med olika "case" baserade på verkliga utmaningar som presenteras av tre företag. Inbjudna talare är:

  • Ralf Uwe Schmitt, Corporate Head of Sustainability, Getinge
  • Filip Elland, Head of Sustainability, Castellum
  • Anna Graaf, Director Sustainability, White Arkitekter

Workshopen leds av Ruben Brunsveld, Senior Advisor på Enact Sustainable Strategies AB.

Vi kommer utgå från UN Global Compacts 10 principer samt Globala målen för hållbar utveckling som bas och verktygslådor i ert accelererade hållbarhetsarbete. Workshopen är exklusiv för medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Agenda

Tid Innehåll
12.30 Registering och lättare lunch
13.00 A Decade of Action - Global Compact Network Sweden och UNDP presenterar pågående initiativ inom respektive verksamhet och bakgrunden till workshopen
13.20 "Varför i hela världen?" - Introduktion och inspirationsföreläsning av Ruben Brundsveld med fokus på några av de globala utmaningarna i relation till SDGerna.
13.40 Onboarding - Presentation och förberedelse inför workshop
13.50 Kaffepaus
14.00 Presentation av case-utmaningar - Getinge, Castellum och White Arkitekter presenterar var sin utmaning i förhållande till de globala målen samt frågeställningar att arbeta med
14.30 Impact & output - 30 minuters inledande grupparbete kring casen
15.00 På rätt spår? - Avstämning och återkoppling från workshopledare och case-företag inkl. kort paus
15.15 Nedtrattning och fokus - 30 minuters grupparbete för att utveckla idéerna från den inledande övningen till konkreta handlingar
15.45 Presentation av resultat - Varje grupp presenterar resultaten från gruppövningarna
16.20 Avslutande reflektion - Deltagarna reflekterar över övningarna och resultaten och summerar lärdomarna
16.30 Tack för idag!

Praktiskt information

Datum & Tid: 11 mars kl. 13.00 – ca 16.30. Lunchwrap och registrering från kl. 12.30. För att ta del av lunchen krävs föranmälan.

Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10, 403 17 Göteborg.

Vem kan delta: Alla anställda hos medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Registrering: Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 6 mars.