Invajo - Events tool

Frontits utbildningspaket för Handelskammaren Mälardalen

Online
11 mars - 29 april 2021
Arrangör
Frontit
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
11 mars - 29 april 2021

Utbildningspaket - ledarskapsutveckling och förändringsledning

Det är svårt att få en överblick över ett allt mer mångfacetterat arbetsliv som innefattar medarbetare på distans, både inom och utanför den egna organisationen. Det är en form av arbetsliv vi aldrig tidigare stött på. Samtidigt sker transformationer som digitaliserar och automatiserar bort gamla arbetsuppgifter och arbetssätt. Sammantaget står ledare idag inför helt nya utmaningar som inte längre passar in i de gamla ledarskapsmodellerna, vi behöver bygga ny kompetens och nya insikter kring hur ledarskapet behöver utvecklas. Frontit erbjuder därför Handelskammarens medlemmar tre utbildningar under våren 2021.

LEDARSKAP I EN DIGITAL VÄRLD 
Del 1 11/3 08:00-12:00  
Del 2 25/3 08:00-12:00
Målsättning: Få inspiration och kunskap för att utveckla det egna ledarskapet och på ett bättre sätt kunna leda och stötta medarbetare digitalt. 
Målgrupp: Chefer och ledare.
Format: Utbildningen sker digitalt, max 15 deltagare.
Omfattning: 2x4 timmar
Sista anmälningsdag är 25/2 2021 för utbildningen Ledarskap i en digital värld 1 & 2. Anmälan är bindande.


FÖRÄNDRINGSLEDNING
22/4 08:00-12:00 
Målsättning: Ge deltagarna kraft och kompetens kring den egna organisationens förmåga att lyckas med pågående eller framtida förändringar
Målgrupp: Ledningsgrupper på olika nivåer som vill öka sin organisations förändringsförmåga allmänt eller inför en specifik förändring. 
Format: Utbildningen sker digitalt, max 15 deltagare.
Omfattning: 4 timmar
Sista anmälningsdag är 8/4 2021 för utbildningen Förändringsledning. Anmälan är bindande.


LEDA & FACILITERA DIGITALA MÖTEN OCH WORKSHOPS 
29/4 08:00-12:00
Målsättning: Efter utbildning ska deltagarna ha fått en tydligare bild av att leda och facilitera workshop designs värde för förändring/projekt/verksamhet
Målgrupp: Främst riktas kursen mot ledningsgrupper, projektgrupper, HR-avdelning eller andra som ansvarar för att leda och facilitera digitalt
Format: Utbildningen sker digitalt, max 15 deltagare.
Omfattning: 4 timmar
Sista anmälningsdag är 15/4 2021 för utbildningen Leda & facilitera digitala möten och workshops. Anmälan är bindande.

 

Bokar du in dig på samtliga utbildningar får du ett rabatterat pris, se priser här. Sista anmälningsdag är 25/2 2021 för utbildningspaketet med samtliga utbildningar. Max antal per grupp är 15 deltagare och minimum 8 deltagare för att utbildningen ska genomföras. Betalning sker via faktura, ange dina fakturauppgifter i anmälan. Betalningsvillkor 30 dagar. 


Läs mer om vår e-postpolicy och hantering av personlig information här

Bokning
Datum
Antal
Välj ett datum för att se bokningsalternativ.
Frontit AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Frontit AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Frontit AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.