Invajo - Events tool Get people together

Konsten att implementera AI och dataanalys i industrin

OOTO/Johanneberg Science Park
Sven Hultins gata 2, Göteborg
Visa på karta
12 mars 2019
08:00 - 11:30
Lägg i kalender
Arrangör
Fraunhofer-Chalmers Centre & RISE
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
OOTO/Johanneberg Science Park
Datum
12 mars 2019
Tid
08:00 - 11:30

Frukostseminarium med Do-Tank

Har ni börjat fundera på att använda AI i er verksamhet men osäkra hur ni ska gå tillväga? Kanske samlar ni in en hel del data idag men saknar kompetensen att säkra datakvalitén eller bedöma vad den kan användas till? Ni är inte ensamma!

Begreppen AI och machine learning är fortfarande otydliga för många och svåra att greppa. Många industriföretag har identifierat hur viktigt det är med metoder såsom AI och machine learning, men inte hur man ska gå tillväga.

Nya metoder inom dataanalys och AI öppnar upp för nya möjligheter att effektivisera sin verksamhet och skapa nya erbjudanden. För att välja väg framåt är det viktigt att förstå utmaningarna, hur och när olika typer av metoder kan användas och var de skapar mest nytta för användaren. Under detta seminarium vill vi inspirera, lyfta goda exempel och ge er verktyg för att utveckla området vidare. Vi delar lärdomar från tillämpning av AI och dataanalys från ett flertal industriföretag. Vad måste man tänka på när man för in machine learning i sin verksamhet och vilka fallgropar finns det?

Ta med era utmaningar så arbetar vi efter föreläsningarna i "Do-Tank" tillsammans fram idéer för hur dataanalys och AI skulle kunna bidra till att förbättra er verksamhet!

Medverkande

Stig Larsson, senior forskare på RISE SICS Västerås, introducerar er till vad AI, machine learning och dataanalys innebär och berättar om erfarenheter från användningen av dessa tekniker inom processindustrin. Hur man kan få en mer flexibel och optimerad produktion där t.ex. antalet oplanerade driftstopp reduceras och tillgången till nödvändig information ökas genom förbättrad analys.

Petri Luomala, forskare RISE Mätteknik och Anders Lycken, senior forskare RISE Bioekonomi, berättar med exempel från sågverksindustrin om hur korrelerade mätdata kan förbättra processen, öka tillgängligheten och minska energianvändningen.

Mats Jirstrand, avdelningschef Systemteknik och Dataanalys på Fraunhofer-Chalmer Centre och medlem av Chalmers AI Research Center (CHAIR) operational team, berättar om hur maskininlärning kan nyttjas för att finna grundorsaker till avvikelser i kvalité i diskreta tillverkningsprocesser. Hur kan man effektivt utnyttja och vilka krav ska man ställa på mätdata (tidsserier från olika produktionssteg och datainsamling av kvalitetsavvikelser)? Hur kan grundorsaksanalys automatiseras?

Emil Gustavsson, affärsområdesansvarig för machine learning & AI på Fraunhofer-Chalmer Centre.

Anders Skoogh, docent, lärare och ledare för forskargruppen i produktionssystemstjänster och underhåll vid Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers, berättar om möjligheter med maskininlärnig och dataanalys för prediktivt underhåll.


Praktisk information
Datum: Tisdagen den 12e mars 2019
Tid: Klockan 07.30 till 11:30
Plats: OOTO/Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 2

Frukost serveras från 7:30.
Föreläsningar 08:00 till 09:30.
Från 9.30-11.30 ges möjligheten att delta i en Do-Tank för att identifiera möjligheter att implementera dataanalysmetoder på deltagarnas problem. Begränsat antal platser.