Invajo - Events tool
Plats
Hotel Resien
Datum
28 augusti 2019
Tid
09:00 - 11:00

Musik + rörlig bild = sant

Musikförläggarna och Ifpi Sverige bjuder tillsammans med Film&TV-Producenterna in till ett frukostseminarium den 28 augusti om musikanvändning inom reklamfilm, film och tv. 
Syftet är att skapa inblick i och förståelse för varandras affärer och i och med det göra det lättare för producenter av rörligt media att köpa musik.


Hur fungerar det med master och publishing?
Originalskriven musik kontra specialskriven?
Produktionsmusik?
Vad gör ett musikförlag jämfört med ett skivbolag?
Checklista för klarering av musik.
Rättighetsklareringens flödesschema.


Du får även möjligheten att träffa de som jobbar med synk på de svenska förlagen och skivbolagen.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.