Invajo - Events tool

Utbildning för CFA och SUB

FCG AB
Östermalmstorg 1, Stockholm
Visa på karta
14 maj 2019
08:30 - 12:00
Lägg i kalender
Arrangör
FCG Sverige
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
FCG AB
Datum
14 maj 2019
Tid
08:30 - 12:00

Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt Utsedda Befattningshavare

Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) intar viktiga roller i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nya ansvarsområden och arbetsuppgifter ger upphov till en rad frågor; från regelverkstolkning av ett komplext regelverk till hur styrning och kontroll bör fungera i det dagliga arbetet. FCG håller nu en utbildning som avser att hjälpa dig som är CFA eller SUB att navigera bland dessa frågor och utmaningar samt att hitta genomförbara lösningsvägar. Utbildningen förutsätter att deltagaren har grundläggande kunskaper av arbetet mot penningtvätt och finansiering och är således inte tänkt som en allmän utbildning på området.

Utöver utbildningen ingår kaffe, lättare frukost samt fika i anmälningsavgiften.

Utbildningen kommer att beröra bl.a. följande områden:

  • Nya krav och utmaningar i regelverket sedan införandet av 2017 års Penningtvättslag, inkl. hur vi bedömer att rollerna kommer att utvecklas i framtiden.
  • Arbetsbeskrivning/befattningsbeskrivning av CFA/SUB, vilka uppgifter och ansvar rollen medför samt vilka möjligheter till delegering som finns.
  • Olika metoder och verktyg som kan användas i rollen, exempelvis årsplan för arbete och aktiviteter, stickprovskontroller och förslag på innehåll för rapporter till VD/styrelse.


ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Vill du betala med faktura? Kontakta Max genom att klicka på hans namn här till höger.

Välkomna!