Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
8 december 2020
Tid
08:00 - 09:15

Framtidens kompetenser.

Vakna med Eslöv – digital näringslivsfrukost 8 december

Nu är det dags för vår tredje direktsända digitala näringslivsfrukost. Denna gång på temat Framtidens kompetenser. Moderator Staffan Taylor leder samtal med bland andra Troed Troedsson, framtidsanalytiker, David Polfeldt, vd Massive Entertainment och Carola Netterlid, Svenskt Näringsliv som talar om det framtida arbetslivet.

Del 1, framtidsspaning:

Troed Troedsson, samhälls- och framtidsanalytiker som har gjort sig känd för sin kunskap om organisationsutveckling, spanar på framtidens arbetsliv.

Med på länk är David Polfeldt, vd på spelutvecklingsbolaget Massive Entainment, fortsätter spaningen. Massive Entertainments framgångar handlar till stor del om att företagskulturen. En kultur som tillåter medarbetarna att våga ta risker och att stimulerar ett tillåtande och prestigelöst klimat bland medarbetarna.

Sofi Franzén, vd och grundare av eventbyrån Eventyr och årets vd 2018, delar med sig av sina fem bästa tips på hur du blir en attraktiv arbetsgivare.

Del 2, panelsamtal i soffan: ”Hur rustar vi oss för morgondagens arbetsliv – Det livslånga lärandet”

Lena Planken, chef för gymnasie- och vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten i Eslövs kommun, ansvarar tillsammans med sina medarbetare för 1 000 gymnasie- och vuxenstuderande. 
– Framtidens medarbetare finns i skolan idag! Vi behöver mötas för att ge dem framtidsutsikter och lära känna morgondagens företagare, kollegor och chefer. Hur kan vi alla tillsammans få till stånd samverkan mellan skola och näringsliv som ger ett livslångt lärande?
Filminslag från bredden av utbildningar i Eslövs kommun.

Ann-Kristin Hansson, vd på Bilmånsson, pratar om hur samverkan kan gynna den långsiktiga kompetensförsörjningen. Ann-Kristin lyfter kompetensbehovet i bilbranschen. Bilmånsson har 175 medarbetare som arbetar med allt från bilförsäljning till serviceverkstäder och tankstationer.

Med på länk är Carola Netterlid, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Skåne. Med närmare 60 000 företag och 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer visar Svenskt Näringslivs undersökningar att kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för många arbetsgivare. Carola diskuterar hur rätt kompetensförsörjning och tillväxt går hand i hand och hur vi ska få till stånd en bra samverkan.

Ungdomspanel
Elever från yrkesprogrammen på Carl Engström-skolan (barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet och byggprogrammet) är expertpanel under frukostträffen.

Observera att den digitala näringslivsfrukosten är öppen för alla. Det betyder att alla som vill kan följa träffen via via kommunens Facebook-sida.