Design för energieffektiv vardag - årskonferens 2022

Online
17 november 2022
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Energimyndigheten och SVID
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
17 november 2022
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Klimatutmaningen är vår tids ödesfråga. Hur kan vi göra det enkelt att leva energieffektivt och hållbart? Välkomna till en förmiddag med inspirerande presentationer inom energi, design och beteende.

Den 17 november kl. 9-12 bjuder forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag in till årskonferens. Ta del av presentationer och resultat från projekt i programmet, intervjuer och diskussioner - och passa på att nätverka i vårt digitala mingel.

Få reda på mer om hur designen av vardagsprodukter skulle kunna minska hushållens sårbarhet och bidra till mer flexibel efterfrågan på energi, hur lokaler skulle kunna nyttjas av flera verksamheter och hur man kombinerar energi- och klimatutmaningen med jämställdhetsfrågor - och mycket mer! 

Konferensen är kostnadsfri och hålls digitalt.

Moderator för konferensen är Helena Karlberg. Helena arbetar som föreläsare, moderator och facilitator inom design, innovation och kommunikation. Hon har en bakgrund som journalist inom press, radio och TV och har varit vd för Piteå Science Park med fokus på cleantech och kulturella och kreativa näringar. Helena är styrelseledamot i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och ordförande för Svenska Designsällskapet. 443a1093helenafotografvivekaosterman210x260pxkopia5481.jpg

 

Projektpresentationer och talare

Fler talare kommer att läggas till.

Design för en energiresilient vardag | Helena Strömberg, Chalmers tekniska högskola

De produkter vi använder i vardagen blir i allt större utsträckning elektriska och uppkopplade. Vi blir därmed också mer beroende av en väldigt tillförlitlig el- och internetförsörjning. Projektet har utforskat om själva designen av vardagsprodukter skulle kunna minska hushållens sårbarhet och bidra till mer flexibel efterfrågan på energi.


helenastromberg210x260px.jpeg
   

Coinplace - design för multifunktionella byggnader| Lars Marklund, RISE

Coinplace har tittat på om, och hur, byggnader kan användas i högre grad genom samnyttjande, för att skapa både ekonomiska och miljömässiga vinster.


larsmarklund210x260px.jpeg
   

Solvis - verktyg för visualisering av och kunskapsspridning om solelproduktion | Luisa Beneduce, lokalförvaltningen Göteborg stad, och Anna Engström, Boid.

I projektet Solvis har man tagit fram ett koncept som på ett pedagogiskt sätt synliggör den egna fastighetens solelproduktion och dess sammanhang. 

luisabeneduce210x2601.jpeg
  annaengstromhemsida.jpg

Tjårven - tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt | Anders Sundin, Semcon

Projektet Tjårvens mål har varit att minska energianvändningen från materialinsamling vid återvinningsstationer, vilket i sin tur kan ge energivinster i andra led av förpackningarnas livscykel. Projektet har tagit fram förslag på hur man får till en effektivare hantering vid återvinningsstationer som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker. 

anderssundin210x260px.jpeg
                      

Könad hållbarhet | Pernilla Hagbert, KTH

Könad hållbarhet kombinerar energi- och klimatutmaningen med jämställdhetsfrågor – för att undersöka hur synen på hållbarhet relaterar till bland annat kön, ålder och klass och hur ett hållbart vardagsliv skulle kunna se ut bortom de normer och maktstrukturer som vi har idag.

pernillahagbert210x260px.jpeg
   

Test och validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller | Thomas Nyström, RISE

I projektet har man arbetat med att testa och validera ett ramverk för utveckling av cirkulära affärsmodeller och framtidsadaptiva produkter, det vill säga produkter som bättre kan hållas attraktiva in i framtiden än många av dagens produkter. 

thomasnystrom210x260.jpeg

Co-kitchen hållbart co-living för studenter | Sara Ilstedt, KTH

Projektet har fokuserat på det gemensamma köket och badrummet vid kollektivt boende. Köket är en central plats för energi och resurshantering i hemmet, en plats för gemenskap men också för slitningar. Här behövs nytt tänkande och nya lösningar som utgår ifrån flera användare i köket och den senaste tekniken.

sarailstedtgreenleapkth210x260px.jpeg

 

Jonas Olsson, SVID

Jonas är vd för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, som koordinerar programmet Design för energieffektiv vardag.
jonasolsson1ppt.jpg

 

Daniel Ewerman, industridesigner, entreprenör och författare

Daniel Ewerman är industridesignern som började designa kundupplevelser. Under mer än tjugo år har han i Sverige påverkat hur vi ser på kundupplevelser och tjänstedesign.

Han har talat inför tusentals personer och hans bok "Kundupplevelse, varför vissa organisationer lyckas - och andra inte", har tryckts om flera gånger. Det är en bok som många läsare, särskilt chefer, beskrivit som både viktig och epokgörande.

Ewerman är grundare av Custellence, som utvecklar programvara för att analysera och designa ”kundresan”. Han har tidigare grundat och drivit Transformator Design och suttit i Konstfacks styrelse och ArkDes insynsråd.

danielewerman1479.jpeg