Invajo - Events tool

Design för energieffektiv vardag - Årskonferens

Online
11 november 2021
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Energimyndigheten och SVID
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
11 november 2021
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Klimatutmaningen är vår tids ödesfråga. Hur kan vi göra det enkelt för människor att leva energieffektivt och hållbart? Välkomna till en förmiddag med inspirerande presentationer inom energi, design och beteende.

Den 11 november bjuder forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag in till sin tredje årskonferens. Ta del av presentationer och resultat från projekt i programmet, intervjuer och diskussioner - och passa på att nätverka i vårt digitala mingel!

Konferensen är kostnadsfri och hålls digitalt. 

Moderator för konferensen är Helena Karlberg. Helena arbetar som föreläsare, moderator och facilitator inom design, innovation och kommunikation. Hon har en bakgrund som journalist inom press, radio och TV och har varit vd för Piteå Science Park med fokus på cleantech och kulturella och kreativa näringar. Helena är styrelseledamot i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och ordförande för Svenska Designsällskapet. 443a1093helenafotografvivekaosterman210x260pxkopia5481.jpg

Agenda

Kl. 9.00 - Välkommen och introduktion
 • Mathias Normand, Energimyndigheten
 • Jonas Olsson, SVID
 • Christina Difs, Konsumentverket och Design för energieffektiv vardags programråd
 • Re3 - Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi
 • Digital databas för goda exempel på nudging för energieffektiv vardag
Ca kl. 9.55 - Paus

Ca kl. 10.05
 • Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa
 • Vanevis – att skapa hållbara vanor i vardagen
 • Mingel i breakout-rooms
 • Furbish hållbara lasarett

Ca kl. 11.00 - kort paus
 • Prosument-centrerad kommunikation för spridning av solceller
 • Johanna Berlin, RISE/Viable Cities
 • Paneldebatt med Pernilla Hagbert, Thomas Nyström, Johanna Berlin och Katarina Walter


Kl. 11.55 – summering och avslut

 

Projektpresentationer och talare

 

VaneVis – att skapa hållbara vanor i vardagen | Cecilia Katzeff, KTH

Många känner inte till hur deras egna val i vardagen påverkar klimatet – än mindre hur de ska bete sig för att ändra sina vanor. Syftet med projektet är att utforska hur organisationer som mellanhänder skulle kunna stödja människor att förändra sina vanor till att bli mindre belastande för klimatet, särskilt gällande energianvändning och resor. 

ceciliakatzeff210x260px.jpg
   

Furbish - Hållbara lasarett | Holger Wallbaum, co-founder och vd Furbish AB och professor i hållbart byggande

Genom att kombinera upplevelser från patienter och personal med installationsteknik, inredningsdesign och arbetsflödesoptimering, kan grunden för en ny generation smarta koldioxidsnåla sjukhus läggas. Denna pilotstudie har undersökt hur Furbish®-metoden skulle kunna anpassas till vårdsektorn.


holgerwallbaum210x260px.jpg
   

Re3 - Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi | David Enarsson, projektledare och beteendestrateg LocalLife

Projektet har arbetat med att skapa ett lokalt socialt nätverk för att öka grannskapsidentitet, förtroende och trygghet. Nätverket ska ge nya förutsättningar för att ta till vara på det lokala engagemanget och motivera i miljöfrågor genom kollektiva mål och belöningar. 

davidenarsson210x260px.jpg
   

Digital databas för goda exempel på nudging för energieffektiv vardag | Natalie Kregert, projektledare Nudgd

En underutnyttjad metod i samhället är nudging, det vill säga icke-tvingande förändringar i beslutsomgivningen som förenklar för individen att göra energieffektiva val. Projektet har arbetat med att sammanställa goda exempel på framgångsrika testade nudgar och designtänkande som främjar beteendeförändring, för att tillgängliggöra dessa användarvänligt online.

nataliekregert210x260px3657.jpg
                      

Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa | Roberto Rufo Gonzalez, grundare Consupedia

Consupedia är en webb- och mobilapplikation som på ett ögonblick ger hållbarhetsinformation om alla dagligvaror på marknaden. Varje produkt värderas inom fem områden: miljö, rättvisa, hälsa, kvalitet och pris. I projektet har appen utvecklats vidare, för att nischa den ytterligare och anpassa den för både offentlig och privat sektor.

robertoconsupedia210px2250.jpg
   

Prosument-centrerad kommunikation för spridning av solceller | Nelson Sommerfeldt, postdoktor på KTH Energiteknik inom solenergi och byggnadsenergisystem

En av de mest lovande teknikerna för att förbättra byggnaders energieffektivitet och öka förnybar energiproduktion är solceller på tak. Fastighetsägare har idag ett komplext landskap av solcellslösningar att navigera sig genom. Projektet har arbetat med att ta fram ett ramverk och en kommunikationsmodell för solceller, som ska underlätta val av solcellslösningar och samtidigt ”puffa” mot hållbara val och en större spridning av solcellssystem.

nelsonsommerfeldt210x260px1107.jpg

 

 

Mathias Normand, Energimyndigheten

Mathias är chef för enheten Bebyggelse på Energimyndigheten. Enheten ansvarar för programmet Design för energieffektiv vardag.
mathiasnormandinvajo.jpg

 

Jonas Olsson, SVID

Jonas är vd för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, som koordinerar programmet Design för energieffektiv vardag.

  jonasolsson1210x260px9166.jpg

 

Kristina Difs, Konsumentverket

Kristina är doktor inom området energisystem och arbetar som utredare inom området hållbar konsumtion på Konsumentverket. Kristina deltar även i programrådet för Design för energieffektiv vardag.
kristinadifs210x260px6185.jpg
   
Johanna Berlin, Viable Cities

Johanna arbetar inom Viable Cities med strategisk internationalisering, främst med EU-satsningarna Driving Urban Transitions to a Sustainable Future och Energipositiva stadsdelar. Johanna är anställd på RISE och har mångårig erfarenhet av forskningsstrategiska frågor både nationellt och internationellt och har även själv forskat inom miljösystemanalys och livscykelanalys.
johannaberlinviablecitiesped210x260px1443.jpg
   
Thomas Nyström, forskare RISE Sustainable Business 

Thomas forskar kring produktrelaterade affärsrisker i cirkulära affärsmodeller och om hur produkt- och tjänstedesign för förlängd användningstid genom förändringsbarhet kan bidra till en lönsam minskning av klimat och miljöpåverkan. Thomas leder även Expertgruppen för cirkulära designprinciper inom Delegationen för cirkulär ekonomi.
thomasnystrom210x260.jpg
   
Pernilla Hagbert, forskare hållbar omställning, KTH

Pernillas forskning undersöker energi- och klimatomställningen utifrån ett intersektionellt perspektiv, för att synliggöra de maktrelationer och normer som upprätthålls såväl som utmanas i olika tolkningar av ett hållbart samhälle och vardagsliv.
pernillahagbert210x260px9640.jpg
   

Katarina Walter

Katarina var tidigare vd på tjänstedesignbyrån Antrop. Hon har en mastersexamen inom kognitionsvetenskap från Linköpings universitet med inriktning på UX-design. Under de senaste tio åren har Katarina arbetat med fokus på strategi och ledarskap i roller som vd, operativ chef och ledarcoach. Katarina utsågs till Årets vd 2017 i kategorin små företag.

katarinawalter.jpg