Invajo - Events tool

Framtidens Ledarskap

Gröna Klustret Nuntorps Huvudbyggnad
Nuntorp 305, Brålanda
Visa på karta
21 oktober 2019
08:30 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
eDIT i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Gröna Klustret Nuntorps Huvudbyggnad
Datum
21 oktober 2019
Tid
08:30 - 16:00

Framtidens Ledarskap

Pris: 5 695 kr per deltagare exkl. moms.

Totalt 14 platser.

En stor utmaning för framtidens ledare är att motivera och engagera medarbetare och att få duktiga medarbetare att utvecklas och stanna kvar inom verksamheten. En annan viktig del är att locka nya kompetenta personer att söka sig till verksamheten. För att skapa en stadig grund för dig som ledare och för att ge dig praktiska verktyg som gör skillnad i ditt ledarskap har vi utvecklat ett program på tre dagar. Målet är att bidra till ”Ett Dalsland i Tillväxt” och att ge dig trygghet och lugn i ditt ledarskap. Det är först då du kan leda andra och åstadkomma riktigt bra resultat. Mer om hur vi gör detta kan du läsa nedan:

Denna tredagarsutbildning äger rum vid följande datum under hösten 2019:
 
Måndagen den 21 oktober
Onsdagen den 6 november
Onsdagen den 4 december
 
Sagt om utbildningen:
 
”Ibland har tiden gått lite för fort. Dagen hade gärna fått vara längre!”

”Bra kurs. Enkel men samtidigt full av verktyg”

”Givande och lärorikt”

”Duktiga, engagerade och samspelta kursledare”
 
Inför och mellan utbildningsdagar:
 
Före utbildningsprogrammet skickas en enkät ut till dig som deltagare så att du kan börja reflektera inför första tillfället samt för att få en bild av dina ledarerfarenheter.
Mellan de olika tillfällena får du som deltagare uppgifter att träna på utifrån vad du tagit med dig från dagen.
Uppföljning av hemuppgifter och skapande av handlingsplaner.
Utbildarna agerar som "Lärpartner" såväl under dagarna som mellan utbildningstillfällena. De finns tillgängliga för dig om du kör fast eller behöver bolla något.
 

Utbildningsprogram:

Dag 1. Jag som ledare

 • Viktiga Ledarkompetenser
  • Du får ta del av en plattform där några av de viktigaste kompetenserna (World Economic Forum 2018) för att skapa ett effektivt framtida ledarskap presenteras.
  • Du får göra en egen självskattning utifrån dessa kompetenser som du utgår ifrån under programmet. 
 • Motivation
  • Vi använder ”din bästa ledare” för att visa vilka beteenden som skapar motivation.
  • Motivationsteorin integreras i ditt ledarskap för att du ska få möjlighet att skapa förutsättningar för dina medarbetare att känna motivation och skapa effektivitet i arbetet.
 • Självinsikt
  • För att skapa förtroende och tillit som ledare behöver du ha insikter om hur du fungerar. Vilka är dina styrkor? Vilka är dina fallgropar? Vad triggar dig till ett ogynnsamt beteende? Vad behöver du för att fungera på bästa sätt? Du får här möjlighet att reflektera och metodiskt skapa en överblick över hur du är som ledare och hur det påverkar din omgivning.
 • Feedback
  • Att våga vara tydlig är grunden i allt ledarskap. Du får verktyg och praktisk träning i att ge feedback som skapar vilja till förändring.
 • Tydlig kommunikation
  • Genom övningar får du kunskap om vad som händer när vi kommunicerar i flera led och vad som behövs för att nå fram – hela vägen. Du får även kunskap om kroppsspråkets betydelse för att upplevas som trovärdig och autentisk.
 • Handlingsplan
  • Dagen avslutas med att du – utifrån dagens arbete – väljer någon eller några områden att träna på till nästa tillfälle. Du får en ”lärpartner” att stämma av arbetet med och vi finns tillgängliga för att stötta dig i din utveckling mellan de tillfällen vi träffas.

Dag 2. Att Leda andra

 • Neuroledarskap
  • Organisationer blir framgångsrika om de kan konsten att se människor, ta hand om deras behov och försätta dem i det tillstånd där de mår bra och presterar som bäst. Med hjälp av förståelse för hur hjärnan fungerar kan man skapa organisationer som är mer förändringsbenägna, med större flexibilitet och förmåga att återhämta sig. Det är också ett sätt att förebygga konflikter. Vi arbetar med SCARF-modellen som är konkret och enkel att applicera såväl på arbetet som privat.
 • Tillitsfulla relationer/samtal
  • En nyckel till framgångsrikt ledarskap är att kunna skapa tillit och förtroende. I en stressad vardag kan detta vara utmanande och då underlättar det att ha en struktur för hur du kan göra praktiskt för att få medarbetarna att uppleva att du är närvarande, intresserad och kompetent. Vi tränar en modell utifrån olika perspektiv och du får, genom att du tar olika roller, en ökad insikt i hur ditt beteende under samtalet påverkar din medarbetare.
 • Kroppspråkets betydelse
  • Du får ett kort och intensivt pass kring hur du kan förstärka ditt budskap och skapa trovärdighet i det du säger.
 • Handlingsplan
  • Dagen avslutas med att du – utifrån dagens arbete – väljer någon eller några områden att träna på till nästa tillfälle. Du får en ”lärpartner” att stämma av arbetet med och vi finns tillgängliga för att stötta dig i din utveckling mellan de tillfällen vi träffas.

Dag 3. Att Leda grupper

 • Grupputveckling - FIRO samt Susan Wheelans modell IMGD
  • du får grundkunskaper om de olika faserna en grupp går igenom och vad du som ledare behöver göra för att bidra till gruppens fortsatta utveckling. Med hjälp av gruppens erfarenheter tränar ni varandra i att använda ”rätt” nycklar för att komma vidare.
 • Praktisk konfrikthantering
  • Du har nu än mer förstått värdet av och vikten av konflikter. Deltagarnas egna ”case” (skickas in i förväg) används för att träna på att förebygga och lösa upp konflikter utifrån olika modeller och teorier som vi väver in under dagarna.
 • Mitt bästa tillstånd
  • Ditt tillstånd är avgörande för din framgång som ledare. För att kunna vara objektiv, utvärdera olika alternativ och ”ha is i magen” behöver du kunna påverka och hantera ditt tillstånd trots yttre påtryckning. Vi tränar praktiskt och visar hur du på egen hand kan påverka ditt nervsystem och din hjärnas förmåga att tänka logiskt.
 • Kompetensparadoxer
  • Dina styrkor kan ibland spela dig ett spratt. Du får göra en kartläggning över dina olika styrkor och upptäcka balanser och obalanser som du kan bibehålla eller justera.
 • Min ledarplattform framåt
  • Med hjälp av frågeställningar skapar du din egen plattform framåt. Vad, hur och varför gör du det du gör i framtiden och vem vill du vara som ledare efter genomförd utbildning? Detta är några av de frågor du får tid att reflektera över. Plattformen presenteras i mindre grupp som avslutning på dessa tre dagar.

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i kursavgiften!

 

*Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar pga för få deltagare, vilket i sådana fall meddelas via e-post så snart som möjligt.