Fallskyddsutbildning 4 timmar

Utvecklingscenter
Viksgärdet 8, Ed
Visa på karta
12 april 2021
08:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
eDIT i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Utvecklingscenter
Datum
12 april 2021
Tid
08:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Fallskyddsutbildning - Arbete på hög höjd

Pris: 1 260 kr per deltagare exkl. moms. Fika ingår i kursavgiften!

Totalt 15 platser per grupp.

Grupp 1: Start kl 08:00 – 12:00
Grupp 2: Start kl 13:00 – 17:00

Fallskyddsutbildning vänder sig till de som arbetar eller ska börja arbeta på arbetsplatser där det förefaller risk för fall. Utbildningen syftar till att höja deltagarnas förståelse för de risker som föreligger vid arbete på höjd över eller underliggande två meter, samt ge dem kunskap om hur man minimerar dessa risker. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg.

Innehåll:

 • Introduktion om fallskydd
 • Grundläggande lagar och regler
 • Vad händer vid ett fall. Dynamiska
  krafter
 • Förebyggande åtgärder
 • Riskbedömning av arbete på hög
  höjd
 • Genomgång av fallskyddsprodukter
 • Prov av sele (Hur man kopplar sig
  säkert)
 • Arbetsplanering
 • Räddningsplan & krishantering
 • Skötsel, förvaring och underhåll
 • Egen kontroll och tillsyn

___________________________________________________________________

Lagstiftning

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3§

”Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.”

Anvisning från Arbetsmiljöverket: Personlig fallskyddsutrustning

”En personlig fallskyddsutrustning består av flera delar som kan kombineras eller användas separat. Den som använder fallskydd bör få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova utrustningen före användning. Man ska även känna till riskerna med att använda utrustningen felaktigt och hur man sköter och underhåller den. Praktiska övningar ska alltid ingå i utbildningen.”

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

15§ “En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.”

 

Anmälningsvillkor för öppna lärarledda kurser/utbildningar

Avbokning/No-Show
Anmälan är bindande. Av- och ombokningar senast tre veckor innan kursstart. Vid sen avbokning eller vid no-show debiteras fullt pris. Av- och ombokningar ska ske skriftligen till info@ettdalslanditillvaxt.se

Om anmäld kursdeltagare fått förhinder och inte har möjlighet att delta på kursen kan platsen överlåtas till annan person. Dock får detta endast göras efter godkännande av eDIT och/eller Gröna Klustret Nuntorp.

Inställd kurs
eDIT/Gröna Klustret Nuntorp förbehåller sig rätten att ställa in en kurs. Skulle detta ske återbetalas inbetalda avgifter och kursdeltagaren meddelas snarast. Ersättningar utöver kursavgifter utbetalas inte.

Betalning
Kursavgiften faktureras senast ca 3 veckor innan kursstart.


Varmt välkommen med din anmälan!