Invajo - Events tool

Framtidens Ledarskap

First Hotel Bengtsfors
Karlsbergsvägen 3, Bengtsfors
Visa på karta
1 februari 2020
08:30
Lägg i kalender
Arrangör
eDIT - Ett Dalsland i Tillväxt
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
First Hotel Bengtsfors
Datum
1 februari 2020
Tid
08:30

Framtidens Ledarskap - Utbildning för Rikstvätt Bengtsfors

En stor utmaning för framtidens ledare är att motivera och engagera medarbetare och att få duktiga medarbetare att utvecklas och stanna kvar inom verksamheten. En annan viktig del är att locka nya kompetenta personer att söka sig till verksamheten. För att skapa en stadig grund för dig som ledare och för att ge dig praktiska verktyg som gör skillnad i ditt ledarskap har vi utvecklat ett program på tre dagar. Företag idag lever i ständig och snabb förändring varför det också är viktigt att stärka deltagarna som grupp och skapa en gemensam plattform där man kan känna trygghet, få stöd och inspiration. Målet är att bidra till ”Ett Dalsland i Tillväxt” och att ge dig trygghet och lugn i ditt ledarskap. Det är först då du kan leda andra och åstadkomma riktigt bra resultat. Mer om hur vi gör detta kan du läsa nedan:

Denna tredagarsutbildning äger rum vid följande datum under vintern 2020:
 
Lördagen den 1 februari
Lördagen den 15 februari
Lördagen den 14 mars
 
Plats:
 
First Hotel Bengtsfors, Lokal FOXEN
 
Tid:
 
kl 08:30 - 16:00
 
Investering:
 
7500 kr per person
 
Sagt om utbildningen:
 
”Ibland har tiden gått lite för fort. Dagen hade gärna fått vara längre!”

”Bra kurs. Enkel men samtidigt full av verktyg”

”Givande och lärorikt”

”Duktig och engagerad kursledare”
 
Inför och mellan utbildningsdagar:
 
Före utbildningsprogrammet skickas en enkät ut till dig som deltagare så att du kan börja reflektera inför första tillfället samt för att få en bild av dina ledarerfarenheter.
Mellan de olika tillfällena får du som deltagare uppgifter att träna på utifrån vad du tagit med dig från dagen. Under utbildningstiden läser du också en ledarskapsbok.
Uppföljning av hemuppgifter och skapande av handlingsplaner.
Utbildaren agerar som "Lärpartner" såväl under dagarna som mellan utbildningstillfällena och finns tillgänglig för dig om du kör fast eller behöver bolla något.
 

Utbildningsprogram:

Dag 1. Jag som ledare

 • Chef-Ledare
  • Vi undersöker skillnaden mellan chefskap och ledarskap samt delar med oss av våra erfarenheter från våra utmaningar och glädjeämnen. 
 • Motivation
  • Vi använder ”din bästa ledare” för att visa vilka beteenden som skapar motivation.
  • Vi undersöker vår egen motivation för att försöka förstå andras.
  • Motivationsteorin integreras i ditt ledarskap för att du ska få möjlighet att skapa förutsättningar för dina medarbetare att känna motivation och skapa effektivitet i arbetet.
 • Självinsikt
  • För att skapa förtroende och tillit som ledare behöver du ha insikter om hur du fungerar. Vilka är dina styrkor? Vilka är dina fallgropar? Vad triggar dig till ett ogynnsamt beteende? Vad behöver du för att fungera på bästa sätt? Du får här möjlighet att reflektera och metodiskt skapa en överblick över hur du är som ledare och hur det påverkar din omgivning.
 • Tydlig kommunikation
  • Genom övningar får du kunskap om vad som händer när vi kommunicerar, vad som behövs för att nå fram hela vägen och vikten av ett aktivt lyssnande. Du får även kunskap om kroppsspråkets betydelse för att upplevas som trovärdig och autentisk.
  Feedback
  • Att våga vara tydlig är grunden i allt ledarskap. Du får verktyg och praktisk träning i att ge feedback som skapar vilja till förändring.
 • Handlingsplan
  • Dagen avslutas med att du – utifrån dagens arbete – väljer någon eller några områden att träna på till nästa tillfälle. Du får en ”lärpartner” att stämma av arbetet med och vi finns tillgängliga för att stötta dig i din utveckling mellan de tillfällen vi träffas.

Dag 2. Att Leda andra

 • Situationsanpassat ledarskap
  • Vi undersöker olika ledarstilar och i vilka situationer vi kan använda dessa. Här är det viktigt att kunna förstå medarbetarens kunskapsnivå, motivation och behov av stöd och utifrån det hitta bästa sätt att leda medarbetaren. Hur kan du bli en effektiv ledare för alla?
 • Tillitsfulla relationer/samtal
  • En nyckel till framgångsrikt ledarskap är att kunna skapa tillit och förtroende. I en stressad vardag kan detta vara utmanande och då underlättar det att ha en struktur för hur du kan göra praktiskt för att få medarbetarna att uppleva att du är närvarande, intresserad och kompetent. Vi tränar GROW-modellen som är en coachande modell där vi väver in vår tidigare träning av dialog och aktivt lyssnande.
  Neuroledarskap
  • Organisationer blir framgångsrika om de kan konsten att se människor, ta hand om deras behov och försätta dem i det tillstånd där de mår bra och presterar som bäst. Med hjälp av förståelse för hur hjärnan fungerar kan man skapa organisationer som är mer förändringsbenägna, med större flexibilitet och förmåga att återhämta sig. Det är också ett sätt att förebygga konflikter. Vi arbetar med SCARF-modellen som är konkret och enkel att applicera såväl på arbetet som privat.
 • Konflikthantering
  • Vi lär oss om konflikter, hur de kan uppstå och eskalera. Vi undersöker hur vi själva oftast agerar vid konflikt för att kunna förstå andra. Vi delar våra erfarenheter och väver in de modeller och teorier vi fått under dagarna för möjliga förebyggande åtgärder och lösningar.
 • Handlingsplan
  • Dagen avslutas med att du – utifrån dagens arbete – väljer någon eller några områden att träna på till nästa tillfälle. Du får en ”lärpartner” att stämma av arbetet med och vi finns tillgängliga för att stötta dig i din utveckling mellan de tillfällen vi träffas. Förberedelse av presentationsuppgift till nästa gång.

Dag 3. Att Leda grupper

 • Grupputveckling - FIRO samt Susan Wheelans modell IMGD
  • Du får grundkunskaper om de olika faserna en grupp går igenom och vad du som ledare behöver göra för att bidra till gruppens fortsatta utveckling.
  • Vi tittar på 5 nycklar som har betydelse för en grupps utveckling och identifierar de områden som deltagargruppen skulle ha nytta av att utveckla för sin gemensamma plattform.
 • Effektiva möten
  • Mycket av vår tid läggs på möten och det är inte alltid vi upplever att mötet är meningsfullt pga en rad faktorer såsom otydligt syfte – agenda - frågeställningar, inte rätt deltagare, störande moment etc. Samtidigt är möten en fantastisk resurs där vi kommer tillsammans, skapar vi-känsla, nyttjar varandras kompetens och erfarenheter som möjliggör att tillsammans kunna driva och utveckla verksamheten framåt. Vi använder oss av vår tidigare träning och skapar strukturer och spelregler för den kultur vi vill ska råda.
 • Presentation av guldkorn
  • Var och en har valt ut ett guldkorn från den litteratur som lästs under utbildningstiden och presenterar för varandra.
 • Min ledarplattform framåt
  • Med hjälp av frågeställningar skapar du din egen plattform framåt. Vad, hur och varför gör du det du gör i framtiden och vem vill du vara som ledare efter genomförd utbildning? Detta är några av de frågor du får tid att reflektera över. Plattformen presenteras i mindre grupp som avslutning på dessa tre dagar.

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår alla dagar!