Invajo - Events tool

ADR 1:3 Farligt Gods

Norra Moränvägen 4
Ed
Visa på karta
29 augusti 2019
08:00 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
eDIT - Ett Dalsland i Tillväxt
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Norra Moränvägen 4
Adress
Ed
Datum
29 augusti 2019
Tid
08:00 - 16:00

ADR 1.3 - UTBILDNING AV PERSONER DELAKTIGA VID TRANSPORT OCH FÖRFLYTTNING AV VISST FARLIGT GODS

Pris: 1 970 kr per deltagare exkl. moms. Fika samt lunch ingår i kursavgiften!

Totalt 16 platser.

ADR 1.3 är undantaget som berättigar till hantering, lastning och transport av farligt gods under vissa omständigheter. Utbildningen syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i det arbetet samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olyckor.

Berörda yrkesgrupper är bl a:

 • Lagerpersonal
 • Truckförare
 • Mottagare och lastare av farligt gods
 • Mottagare, fyllare samt lossare av farligt gods
 • Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd max 1000 poäng (t ex lastbilsförare och paketbilar)
 • Industri- och produktionspersonal
 • Speditörer
 • Tullklarerare
 • Utfärdare av transportdokument

Undantaget medges endast under vissa specifika omständigheter, t ex att värdeberäknad mängd för lasten inte överstiger 1000 poäng. Om villkoren enligt ADR 1.3 inte är uppfyllda krävs en fullständig ADR utbildning och i särskilda fall ytterligare tilläggsutbildning.

Utbildningsinnehåll

 • Allmän utbildning
 • Säkerhetsutbildning
 • Transporthandlingar
 • Värdeberäknad mängd

Vad säger lagen?

SFS 2006:263

"Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper. Det är då särskilt viktigt att de transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för transport av farligt gods."

Om ni behandlar gods med någon av följande etiketter, krävs en utbildning i farligt godshantering.

farligtgods2.png