Invajo - Events tool
Plats
Ecru Consulting AB
Datum
20 februari 2019
Tid
08:30 - 11:00

Frukostseminarium, E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Vi på Ecru stöttar utvecklingen genom att hjälpa och stötta på flera sätt. Denna gång bjuder vi in till ett mycket intressant seminarium som syftar på att hjälpa vårdgivare som snabbt måste anpassa sig till framtida behov, för att kunna behålla sin konkurrenskraft.