Hur kan digitaliseringen användas vid transportupphandlingar?

Demostudion, Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3- 5, Göteborg
Visa på karta
18 januari 2023
12:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Eco-First Logistics & CLOSER
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Demostudion, Lindholmen Science Park
Datum
18 januari 2023
Tid
12:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Transportupphandlingar ser på många sätt likadana ut idag som för 50 år sedan. Vilken potential för kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning finns med en förändrad upphandlingsmodell baserad på digitaliserade affärsprocesser?

Transportinköpspanelen, Logistikföreningen Plan, Eco-First Logistics och CLOSER bjuder in till en workshop.

I en värld med ökad ambition kring klimatmedvetenhet, ökande energipriser, chaufförsbrist och osäkra försörjningskedjor samt nyare initiativ såsom horisontell samverkan behöver vi förstå hur digitaliseringen bättre kan utnyttjas i transportupphandlingar. Fordons- och bränsleutveckling räcker inte för att nå klimatmålen, utan det behövs också en effektivisering av transporterna.

Som exempel och inspiration kommer Olof Moen och Berndt Andersson, Eco First Logistics beskriva en modell där ruttoptimering och fordonsövervakning integreras i transportupphandlingen (Femstegsmodellen). Därefter följer en diskussion kring frågor så som:

  • Vilka digitaliserade verktyg och processer kan integreras i en transportupphandling?
  • Vad krävs i form av digital information från transportköpare och transportör?
  • Vilka hinder och möjliggörare finns för en ökad digitalisering i transportupphandlingen?
  • Hur kan man använda digital ruttplanering under upphandling och uppföljning?
  • Hur kan digitalisering vid uppföljning användas vid förändringar i avtalet?
  • Vad krävs för effektiv och transparent uppföljning genom exempelvis indexreglering?

Bästa hälsningar
CLOSER tillsammans med: 

logoplatta.png      plan.png    logoecofirst.png