Invajo - Events tool

Uppstart av Drive Swedens och Viable Cities Klimatsmart mobilitet 2030

Online
4 juni 2021
10:00 - 12:00
Lägg i kalender
Arrangör
Drive Sweden/Viable Cities
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
4 juni 2021
Tid
10:00 - 12:00

Välkommen att bli en del av Drive Swedens och Viable Cities nystartade samarbete där vi undersöker hur städer och aktörer inom ekosystemet för framtidens mobilitet kan lösa de mobilitetsutmaningar som finns längs vägen till en klimatomställning i städer. Tillsammans driver vi på utvecklingen för klimatneutrala städer.

Följ eventet här!

Utsläppen av växthusgaser i städerna kommer till största delen från transporter, av människor och gods. Nu kraftsamlar Viable Cities och Drive Sweden genom Klimatsmart Mobilitet 2030, som lanseras vid vårt första gemensamma event, den 4 juni, 10.00–12.00.

Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla. 

Den 4 juni utforskar vi omställningen till klimatneutral mobilitet i städer med hjälp av internationella utblickar, paneldiskussioner och inspirerande exempel.

På programmet:

  • Sofie Vennersten och Olga Kordas, programchefer vid Drive Sweden och Viable Cities, berättar mer om samarbetet.
  • Matthew Baldwin, EU-kommissionen, ger en inblick i EU:s arbete för klimatneutral mobilitet
  • Anna Kramers, programchef Mistra SAMS, KTH, gör en global spaning
  • Dan Hill, strategisk designer Vinnova, guidar till framtidens gator

Agenda

10.00
Välkommen

10.02
Klimatsmart mobilitet 2030 – en kraftsamling av Viable Cities och Drive Sweden
Programcheferna Olga Kordas och Sofie Vennersten om tankarna om alliansen

10.10
Utblick: EU och klimatsmart mobilitet
Matthew Baldwin, EU-kommissionen

10.25
Internationell spaning
Anna Kramers, Mistra SAMS

10.35
TEMA: Mobilitet som tjänst
Panel: Sofia Löfstrand, mobilitetsprojektet LIMA; Sandra Viktor, Linköpings kommun, Charlotte LejonEnergimyndigheten, Göran Smith, RISE

10.55
TEMA: Klimatsmarta godstransporter
Panel: Pontus Westerberg, UN-Habitat, Ulf CederScania, Camilla Alfredsson, Helsingborgs stad

11.19
TEMA: Framtidskvarter – vägen framåt genom systemomställning
Panel: Vaike Fors, Högskolan i Halmstad; Dan Hill, Vinnova; Anders Bengtsson, Future by Lund och Steinar Danielsen, M Volvo Car Mobility

11.40
Hur ställer vi om till klimatsmart mobilitet i städer?
Panel: Hans Lindberg (S), kommunstyrelseordförande Umeå kommun, Anna Tenje (M), kommunstyrelseordförande Växjö kommun, Rami Yones, Trafikverket

11.55
Framåtblick med Olga Kordas och Sofie Vennersten

Här ser du eventet

Välkommen!