Invajo - Events tool

Uppstart av Drive Swedens och Viable Cities Klimatsmart mobilitet 2030

Online
4 juni 2021
10:00 - 12:00
Lägg i kalender
Arrangör
Drive Sweden/Viable Cities
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
4 juni 2021
Tid
10:00 - 12:00

Välkommen att bli en del av Drive Swedens och Viable Cities nystartade samarbete där vi undersöker hur städer och aktörer inom ekosystemet för framtidens mobilitet kan lösa de utmaningar som finns längs vägen till en klimatomställning i städer. Tillsammans driver vi på utvecklingen och skapar förutsättningar för Sveriges kommuner att ta ledarposition i racet för klimatneutrala städer.

Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla.

Nu inleder vi ett samarbete för att med gemensamma krafter skynda på klimatomställningen: Klimatsmart Mobilitet 2030.

Välkommen till vårt första gemensamma event som utforskar omställningen till klimatneutral mobilitet i städer med hjälp av internationella utblickar, paneldiskussioner och inspirerande exempel.

Välkommen!

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Uppstart av Drive Swedens och Viable Cities Klimatsmart mobilitet 2030
3 juni 2021 (13:59)
0
Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.