Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Drive Sweden Lunch & Learn: Private 5G Networks

Arrangör
Drive Sweden/Triathlon/Telia/Ericsson
Plats
Online
Datum
17 september 2021
Tid
12:00 - 13:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Cellular connectivity is yet on another evolution leap, thru the next generation (5G) of mobile cellular networks. Private 5G Networks is a brand-new way to use cellular connectivity, which brings a lot of new opportunities to the vehicle/mobility/transportation industry. But what are the differences between the open operator provided 5G networks and private networks?

Jointly with Ericsson and Telia, Triathlon Group will facilitate our next Lunch & Learn the purpose is to create insights and inspiration on how 5G private networks can be used in our domain. Ericsson will explain the technology, features and solutions, on high-level. Telia will present some local use-cases and how private 5G networks can be provisioned in the Nordics. Triathlon will inspire on how to make sure that business needs best benefits of new technology to ensure commercial success.

Join the meeting here, via Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2ZThmMzctYTMwYi00ODBmLTgwMDQtYjU4NjA3OTVlNjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e878cc4-6561-497e-b474-6618bab28fe1%22%2c%22Oid%22%3a%22c0e54811-1479-4b00-b407-f6a8ce089871%22%7d

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.