Detta event har redan ägt rum!

Drive Sweden Lunch & Learn: Hur hållbart är Sveriges transportsystem?

Arrangör
Drive Sweden/Trafikanalys
Plats
Online
Datum
23 september 2022
Tid
12:00 - 13:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Välkommen till ett Drive Sweden Lunch & Learn där vi, tillsammans med Trafikanalys, tar en närmare titt på hur hållbart vårt transportsystem är idag.

Drive Swedens vision är att Sverige ska ta en ledande roll i att använda digital teknik så att transportsystemet blir mer hållbart. Att ny digital teknik ska tillämpas, så att användning av fordon, gaturum och väginfrastruktur effektiviseras. Och att miljöprestanda och trafiksäkerhet ska öka på systemnivå, med hjälp av digital teknik och digitala tjänster.

Men hur hållbart är egentligen mobilitet och transporter idag? Varje år gör Trafikanalys en uppföljning av Sveriges transportpolitiska mål, det vill säga målen om hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv och hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa; till exempel etappmålen som avser växthusgasutsläpp och trafiksäkerhet.

Under detta lunchseminarium får vi höra status från Anders Brandén Klang, Trafikanalys, som är projektledare för Sveriges årliga uppföljning.

Mer info hos Trafikanalys:
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2022
Rapporten som pdf

Välkomna!

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.