Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Hearing: Vilka förutsättningar behövs för att skapa framtidens trafikregler?

Arrangör
Drive Sweden/RISE
Plats
Online
Datum
24 maj 2022
Tid
10:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Drive Sweden och RISE bjuder in alla intresserade till en hearing för att diskutera vad som behövs i form av, exempelvis, nya regler eller andra åtgärder för att nå ett framtida system med maskinläsbara trafikregler. Digital information om vägnätet behövs redan i dag för olika applikationer och trafikstödjande IT-system och kommer att få ökad betydelse i takt med att vägtransportsystemet blir allt mer uppkopplat och automatiserat.

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant när det gäller digital information om vägnätet, men det finns inte fullständiga och tillförlitliga data om trafikregler på hela vägnätet. En orsak är att det finns över 300 kommuner och myndigheter i Sverige som beslutar om trafikregler på lokal nivå, och deras processer för det är inte standardiserade. Det finns stor potential till förbättring, men en förutsättning för att kunna lösa frågan är att samla de aktörer som berörs av frågan och tillsammans försöka komma fram till en väl avvägd lösning.

RISE koordinerar ett projekt under namnet ”Framtidens trafikregler” där policylabb används som metod för att hitta former för en väg framåt. I projektet deltar aktörer från hela kedjan som berörs av frågan. Projektet undersöker bland annat vilka begränsningar som finns i nuvarande ordning för trafikreglering, hur förutsättningarna för förändring ser ut, hur en förändring skulle tas emot av de som utfärdar regler och av de som har nytta av informationen i maskinläsbart format. Vinnova finansierar projektet genom Drive Sweden och projektet är en del av Drive Sweden Policy Lab

Hearingen inleds med en introduktion till området följt av en presentation av det pågående projektet. Sedan samtalar vi om behov av digital information om trafikregler kan bidra till i samhället och samlar in era tankar kring möjliga lösningar och konsekvenser av dessa. 

Välkomna!

Vid frågor – kontakta gärna Jenny Lundahl, e-post: jenny.lundahl@ri.se.

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.