Arrangör
DriveSweden och K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Plats
Online
Datum
23 mars 2023
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Framtidens kollektiva mobilitet – var sitter knutarna och vilka nya tjänster behövs?

Hur människor reser har förändrats under de senaste årtiondena till följd av ny teknologi, utökade väg- och järnvägssystem och socioekonomisk utveckling. Pandemin visade tydligt att vi snabbt kan förändra vårt sätt att organisera våra liv och hur vi reser. Under detta webinarium dyker vi djupare ner i frågor om hur och varför vi reser - idag och imorgon. Hur kan vi arbeta med att påverka behov av resor och våra normer kring resande?

Resvanor och personlig mobilitet ligger ofta till grund för människors beslut om hur de reser. Normen kring den privatägda bilen är stark och bilen associeras fortfarande med en högre grad av frihet och kontroll.

Vid det här webinariet kommer vi att undersöka om att dagens komplexa livspussel för många blir en ursäkt för att fortsätta bygga normen kring den privata bilen? Saknas det en tilltro till att faktiskt förändra dagens resemönster och styra om till andra transportalternativ?

Presentationerna och diskussionerna tar avstamp i studien “Hela resan” som är genomförd inom ramen för Trafikverkets regeringsuppdrag “Kombinerad mobilitet” samt WSPs rapport “Nya normer för resvanor och pendlingstrafiken”.

Bland de medverkande finns Charlotte Mattfolk (IAMA), Charlotte Leijon (Energimyndigheten), Katarina Graffman (Inculture), Alma Jacobson (Vinnova), Björn Öhman (Bouvier Advisory), Kata Nylén, (Klimatpsykologerna), Ida Lemoine (Beteendelabbet), Karolina Pamp (Karolina Pamp AB), Maria Stenström (2030-sekretariatet), Christer Ljungberg (Trivector), Malin Henriksson (VTI), Mia Hesselgren (KTH) och John Hultén (föreståndare K2).

Detta webinarium är del av en serie som under våren 2023 gör nedslag i de fem fokusområden som beskrivs i rapporten Framtiden Kollektiva Mobilitet. Läs mer på radslaget.se

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Framtidens kollektiva mobilitet – var sitter knutarna och vilka nya tjänster behövs?
23 mars 2023 (11:59)
0
Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.