Arrangör
Drive Sweden
Plats
Online
Datum
14 juni 2023
Tid
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Regleringar och policies som främjar kombinerad mobilitet

Programmet KOMPIS (KOmbinerad Mobilitet uppskalning I Sverige) var en kraftfull satsning som avslutades 2020. I slutrapporten presenterades en rad institutionella hinder som bromsar  utvecklingen av kombinerad mobilitet i Sverige. På det här temamötet summerar vi vad som hänt sedan 2020 och diskuterar behov av insatser för regel- och policyförändringar som stärker banden mellan kombinerad mobilitet och utfasning av privatbilism.

Agenda

09.00 Välkommen och introduktion
Malin Andersson
Programchef, Drive Sweden

09.10 Vision, framtidsutblick, programplan

Summering av Drive Sweden finansierade projekt med inriktning på policy och regelverk
Kent Eric Lång, RISE

Drive Sweden - Framtidsutblick 2030: 
Presentation av arbetet inom Drive Sweden’s programkontor
Programplanen – identifierade utvecklingsområden för policy och regelverk
Diskussionen tar avstamp i frågeställningen: Har vi identifierat rätt områden och är insatserna tillräckliga?

09.55 Paus

10.00 Kombinerad mobilitet, vilka framsteg görs för anpassning av regleringar och policies?
- KOMPIS resultat – Steven Sarasini, RISE

Paneldiskussionen tar avstamp i frågeställningen: Är insatserna tillräckliga?

Medverkande i panelen:

Steven Sarasini, RISE
Susanne Duval Innings, Helsingborgs stad 
Karin Ryberg, Västtrafik 
David Mothander, Bolt
Representant från Trivector/EC2B

11.00 Avslutning

Relaterad läsning:
Programmet KOMPIS
KOMPIS slutrapport
Drive Sweden’s arbete med policy och regelverk 

Välkomna!

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Regleringar och policies som främjar kombinerad mobilitet
14 juni 2023 (10:59)
0
Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.