Invajo - Events tool
Plats
Lindholmen Conference Centre
Datum
11 september 2019
Tid
09:30 - 16:00

Välkommen till Framtidens stad med automatiserade transporter

Scenarion, samhällsnytta och samverkan

Utvecklingen av uppkopplade och automatiserade transporter går rasande snabbt - att planera städer tar tid.

  • Vilken plats kan självkörande fordon få i framtidens stadsutveckling och mobilitet?
  • Hur kan vi se till så att teknikutvecklingen bidrar till de mål och utmaningar städer har?
  • Hur får vi till stånd en bred samhällelig förankring?
På konferensen får du ta del av rapporter och projekt som bidrar med ny kunskap kring dessa frågeställningar. Utifrån detta öppnar vi upp för en spännande paneldiskussion, följt av en workshop, om hur städerna kan samverka och planera för en framtid med helt nya förutsättningar.


Välkommen till detta samarrangemang mellan Drive Sweden, Göteborgs Stad och EU-projektet Co-Exist!

driveswedenlogga.png         goteborgsstad.png     723201coexist.jpg

 

Dagen efter, den 12 september, är du även välkommen att anmäla dig till Drive Sweden Forum >

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Framtidens stad med automatiserade transporter
5 sep 2019 (23:59)
0
Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.