Invajo - Events tool Get people together
Plats
Livestream från Malmö Rådhus
Datum
22 oktober 2020
Tid
17:00

Inbjudan: följ utdelningen av 2020 års mångfaldspriser vid Diversity Index Awards gala på Malmö Rådhus den 22 oktober kl 17.00

I år anpassar vi oss till covid-19 med färre deltagare på plats vid mångfaldsgalan i Rådhuset men genom att sända livestream blir galan större än någonsin och når nu ut till hela landet.

Mångfaldspriset delas ut inom åtta särskilda kategorier, vilka bygger på diskrimineringslagens områden etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet- och uttryck, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder, samt Årets förebild. Priset är politiskt och religiöst obundet och delas ut för insatser i hela landet.


Läs mer om finalisterna och Diversity Index Award på:
www.diversityindexaward.se

default