Invajo - Events tool

Fredagskunskap - "En arbetsplats bortom kön - trans och intersex pe...

Online
26 mars 2021
08:30 - 10:00
Lägg i kalender
Arrangör
Diversity Charter Sweden
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
26 mars 2021
Tid
08:30 - 10:00

Fredagskunskap - En arbetsplats bortom kön - trans och intersex personer på en könsuppdelad arbetsmarknad

På dagens Fredagskunskap fokuserar vi på trans och intersex personers situation.

År 2009 infördes könsöverskridande identitet och uttryck som en diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslag. Flera FN organ betonar att mänskliga fri- och rättigheter ska gälla varje människa, även trans och intersex personer, och huvudbudskapet i Agenda 2030 är att "ingen ska lämnas utanför". Budskapet är tydligt men den svenska arbetsmarknaden haltar och många hbtqi-personer kan inte vara öppna med varken sin läggning eller identitet på arbetsplatsen.

EUs senaste rapport från 2020 visar att det är ”A long way to go for LGBTI equality"(en lång väg att gå tills vi uppnår jämlikhet för hbtqi-personer). 30-35 procent av transpersoner uppger att det känner sig diskriminerade på sin arbetsplats. Flera studier visar att den könsuppdelade strukturen tillsammans med kulturen bidrar till strukturell diskriminering och trakasserier för trans och intersex personer. 

Vi ställer oss frågan, hur kan vi uppnå jämlikhet för hbtqi-personer på svenska arbetsplatser? 

jamie111.jpg

Följ med på personliga berättelser från Jamie Gustafsson bild ovan, från Hallstahammar och Robin Koelewijn, Data Scientist, Volvo Cars som identifierar sig som transpersoner.

8ab6721fe97f4d459a14a4a12ce42417.JPG

Katarina Matson Senior Expert for Culture and Diversity och Jasmin El Kachani Aronsson Talent Management for Culture and Diversity, Volvo Cars tar oss med på deras framgångsarbetet och utmaningar. De har bland annat arbetat med medarbetarundersökningar, hbtq-guide, nätverk, inkluderingsmånad, kultur, utmaningar kring utbildning, omklädningsrum, IT-system och kultur/attityder.

annajohansson1.jpg

Anna Johansson (S), riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet, tidigare infrastrukturminister. Vi tar upp frågor som; Hur arbetar politiken med att driva en mer inkluderande arbetsmarknad för trans och intersex personer? Vad kan politiken göra mer?

fredrikcarlson.jpg

Moderator: Fredrik Carlson Strateg för mänskliga rättigheter på Västra Götalandsregionen. Fredrik har nyligen skrivit en masteruppsats om "Sports beyond sex A study on trans and intersex people in sex-segregated Swedish amateur sport". Fredrik inleder Fredagskunskapen med att ge oss en problemformulering, bakgrund och begreppsförståelse.

 

Varmt välkommen!

 

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till Diversity Charter Swedens medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Anmälan Medlem
24 mars 2021 (23:59)
0
Anmälan Gäst
24 mars 2021 (23:59)
0
Diversity Charter Sweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Diversity Charter Sweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Diversity Charter Sweden samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.