Invajo - Events tool

Digital spetskompetens - webbinarium om internationell kartläggning

Digitalt
22 oktober 2020
08:30
Lägg i kalender
Arrangör
Digital spetskompetens
Boka/OSA
Plats
Digitalt
Datum
22 oktober 2020
Tid
08:30

På digitaliseringsfronten ständigt nytt

Välkommen till ett webbinarium om internationella insatser för att främja digital spetskompetens 

När: 22 oktober, klockan 08.30-09.30

Var: Digitalt. Länkar skickas ut i god tid innan webbinariet.

Anmäl dig senast 18 oktober.

 

Under webbinariet kommer vi att presentera resultat från en ny rapport som handlar om hur digital spetskompetens främjas i andra länder. Därefter diskuterar vi ämnet med Li Ljungberg - expert på kompetensförsörjning och näringspolitik på Teknikföretagen, och Joakim Wernberg - forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum. 

Efter presentationerna har du också möjlighet att prata med och ställa frågor till projektledarna för regeringsuppdraget Digital spetskompetens Josef Lannemyr (Tillväxtverket) och Jonas Öhlin (Universitetskanslersämbetet) i ett efterföljande Zoom-möte. 

 

Bakgrund

Inom vårt uppdrag att främja digital spetskompetens är det viktigt att inspireras av goda exempel på hur satsningar på digital spetskompetens genomförts i andra länder. Detta handlar dels om att inspireras av liknande initiativ och insatser, men även att hitta exempel på hur digital spetskompetens beskrivs i statistik och prognoser utanför Sverige. 
 
En omvärldsanalys har därför tagits fram inom ramen för vårt uppdrag. Rapporten har skrivits av Ramböll på uppdrag av och i nära samverkan med oss. Omvärldsanalysen har haft syftet att identifiera framgångsrika insatser för digital spetskompetens och relatera resultaten till svensk kontext. Analysen har fokuserat på insatser i Singapore, Kanada, Danmark och Nederländerna. I kartläggningen har även ingått att analysera de internationella insatserna utifrån dess möjligheter att implementeras i en svensk kontext. 

 

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Digital spetskompetens - webinarium om internationell kartläggning
19 okt 2020 (23:59)
Stängd
Universitetskanslersämbetet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Universitetskanslersämbetet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Universitetskanslersämbetet samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.