Invajo - Events tool

Boende i centrum för smarta städers värdenätverk - Innovationsveckan

Online
7 oktober 2020
14:00 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
Digitaliseringsinitiativet
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
7 oktober 2020
Tid
14:00 - 16:00

Boende i centrum för smarta städers värdenätverk

Hur gör vi den smarta staden till någonting bra? En smart stad har inte bara en sol i horisonten utan innebär mycket hårt arbete och komplexa avväganden i nya värdenätverk. Med utgångspunkt i 3 aktuella projekt diskuterar vi både risker och möjligheter när projekten skalas.

I Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ samverkar 100 bostadsbolag för att driva digital transformation. Vi har bjudit in intressanta aktörer från vårt växande värdenätverk inom smart samhällsutveckling, med aktörer från både offentlig och privat sektor, till en paneldiskussion om morgondagens stad.

Korta presentationer av Allmännyttans mest intressanta projekt varvas med paneldiskussioner med experter inom AI, BI, informationssäkerhet, verksamhetsutveckling och integritet.

Målet är två intressanta och berikande timmar med en levande diskussion om framtidens boende och livsmiljöer.

Projekt

Tamarinden – ett självreglerande energisystem på stadsdelsnivå

Vad händer när husen har egen batterikapacitet och AI styr energitillförseln? Vanliga byggnader är i regel slutstationer för energi men i den nya stadsdelen Tamarinden i Örebro skapas förutsättningar för att byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi med varandra. Hus kan bli smarta tillsammans, från byggnad till kvarter och nu på stadsdelsnivå. Sedan 2004 har Öbo har utvecklat den tekniska plattformen som bygger på öppenhet och inbjuder till innovation. I uppbyggnaden den nya stadsdelen Tamarinden samverkar en rad aktörer både från privata och offentlig sektor kring att tillämpa teknologin  Vi vet att tekniken fungerar, men också att en hel del utmaningar på policynivå återstår. Hur kan vi tänka när tekniken utvecklas snabbare än samhället?

Matcha kontraktet – en brottsbekämpande microtjänst för tryggare boende?

Vad händer när en till synes enkel lösning ger fastighetsbolaget förmågan att syna sina boende?  Matcha kontraktet är en enkel tjänst där hyreskontrakt matchas mot folkbokföring. Avvikelse kan indikera otillåten andrahandsuthyrning, något som bidrar till otrygga områden, leder ofta till dubbla hyror och det finns kopplingar till bidragsbrott. Vätterhem i Jönköping har utvecklat tjänsten med DI.  Två källor matchas och administratören ser och kan hantera avvikelser utan att använda manuella rutiner som exempelvis Excel-listor. Det minskar administration och ger inte heller upphov till nya register men samtidigt för det hos vissa tankarna till övervakning och kontrollsamhälle.

Hyresgästindex – hur väl ska Allmännyttan känna sina hyresgäster?

Vad händer när bostadsbolagen har förutsättningar att arbeta strukturerat med sin kunddata och kopplar den till köpt data? Hyresgästindex är ett prognosverktyg där ett fastighetsbolags kundtjänstärenden indexeras och kopplas samman med vad målgruppen pratar om på sociala medier. Verksamheten som styrs mot NKI kan i realtid se vilka kundtjänstärenden som driver NKI och även få en prognos på hur NKI utvecklas. Prototypen är utvecklad av Svenska Bostäder tillsammans med DI. En nöjd kund är ett incitament att driva förändring men hur kan vi öka servicegraden utan att röja den personliga integriteten?

Panelen

Fia Ewald

Fia har arbetat med informationssäkerhet i ett par decennier och fascineras fortfarande av området. Som informationssäkerhetschef i ett landsting, som konsult och som nu senast enhetschef för systematisk informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hon lärt känna området ur många olika aspekter. Aktuell med boken "Informationssäkerhet - hur gör man".  

Christian Landgren

Christian är techentreprenör och framtidsanalytiker. Christian startade sitt första internetföretag som 17 åring och har hjälpt bygga några av Sveriges och världens mest lyckade (och misslyckade :) techföretag under de senaste 25 åren. Han har även varit rådgivare till regeringen och varit pådrivare i att få Sverige och Europa att ta täten i nästa nivå av digitaliseringen och AI. Christian är desutom en av Sveriges bästa utvecklare enligt IDG.

Rodrigo Pozo Graviz

Rodrigo är grundare och VD för Graviz Telescope. Med erfarenhet från både finansvärlden och kommunikationsbranschen har han med sin partner Frederique Pirenne byggt upp bolaget, där man ger sina kunder prediktioner baserat på analyser av stora dataset.

Åsa Schelin

Åsa arbetar som expert inom boendefrågor på Sveriges Allmännytta. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Åsa har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.

Sofia Heinz

Sofia är expert inom fastighetsutveckling och nyproduktion på Sveriges Allmännyttacivilingenjör. Hon är tekn. lic i byggnadsstatik och driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande, där Allmännyttans Kombohus är en viktig del. Kombo-husen är ett ramavtal som Sofia liknar vid ett legosystem för prispressade flerbostadshus med hög kvalitet. Hon har lång erfarenhet av olika roller i bygg och fastighetsbranschen och har jobbat både som byggentreprenör och beställare.

Foto: Ida Gyulai | Image Bank Sweden