Detta event har redan ägt rum!

Fokusmöte - HCT och digital accesshantering

Arrangör
DIGILOG genom CLOSER
Plats
Online
Datum
26 maj 2023
Tid
10:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Fokusmöte - HCT och framtidens digitala accesshantering

Välkommen till vårens sista fokusmöte i DIGILOG den 26 maj kl. 10-12.

Temat för dagen är HCT (High Capacity Transport) och accesshanteringsutmaningar för hållbara transporter. Fokus är digitalisering och hur digital teknologi kan appliceras för att bygga framtidens smarta, dynamiska accesshantering.

Mötet inleds med inbjudna talare och efterföljs av en öppen diskussion där ni som deltar får diskutera och ställa frågor, både till talarna och till varandra.

Bland annat får vi lyssna till Fredrik Cederstav på RISE som ska berätta om HCT City projektet och Stefan Jacobsson från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet som delar med som om accesshantering i städer och hamnar.

Fokusmötet arrangeras av DIGILOG genom CLOSER och modereras av Per Olof Arnäs och Ulrika Holmgren.

 

Agenda:

Inledning till tema HCT och accesshantering


Effektiv accesshantering i hamnområden och städer - Stefan Jacobsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Effektiv accesshantering kan uppnås när rätt resurser ges/erhålles tillgång vid rätt tidpunkt genom att dela relevant information. I hamnområden handlar det om att t.ex. ge/erhålla tillgång till rätt container vid rätt tidpunkt. Fem olika digitala accesshanteringstjänster har identifierats som bygger på ett automatiserat digitaliserat informationsutbyte mellan infrastrukturen och fordonen. De här fem tjänsterna skulle kunna appliceras även inom städer för att ge/erhålla tillgång till rätt vägnät där tunga fordon kan köra.

Tidigare och pågående projekt inom intelligent accesshantering - Thomas Asp, Trafikverket/CLOSER
Ett antal projekt inom området Intelligent accesshantering har genomförts i Sverige och vi har nu med pågående projekt allt mer närmat oss en implementering av system där t ex geofencade fordon ingår. Presentationen kommer att ge en beskrivning av några av dessa projekt. En kort Europeisk utblick görs också i form av redovisning av resultatet från ett projekt inom CEDR (de europeiska väghållarnas organisation).

Datadelning utifrån ett juridiskt perspektiv - Kristina Andersson, RISE
Förare är en yrkesgrupp som det samlas in mycket data från, men de tekniska lösningar vi önskar införa i framtiden bygger på att än mer data samlas in. Samtidigt finns det en inbyggd intressekonflikt där samhällets behov av data ställs mot förares behov av integritet. Kristina kommer att prata om datadelning utifrån ett juridiskt perspektiv med lärdomar från specifika rättsfall.

HCT City - Fredrik Cederstav RISE
Projektet HCT City undersöker hur HCT-konceptet ska användas för transporter av massgods i städer. HCT-konceptet innebär att man genom bättre anpassningar och informationsbyte mellan fordon, vägar och framförande, samt ett samlat regelverk för detta, kan öka lasten på lastbilarna och därmed minska antalet körningar. Projektet testar cityoptimerade fordon och demonstrerar geofencing samt digital hantering och tillsyn.


Öppen diskussion 


Avslutning

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.