Invajo - Events tool
Plats
Yesbox - Home of entrepreneurs
Datum
15 september 2022
Tid
11:30 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Vem är din nya kollega?

Olika sociala frågor hänger ihop som ringar på vattnet. Inkludering och arbetsmarknad är ofta kärnan i ett ökat innanförskap, men har också många andra effekter på vårt gemensamma samhälle. För arbetsgivare handlar dessutom arbetet med inkludering om attraktionskraft och att framtidssäkra verksamheten. 

CSR Västsverige och Rädda Barnen hälsar dig välkommen till en mötesplats där vi tillsammans utmanar de verktyg vi tidigare har använt för att ta oss an sociala utmaningar. Du kommer att få provprata ihop med andra verksamheter om metoderna Missionsdriven innovation och Collective Impact (kollektiv effekt). Konkret handlar det om att hitta en gemensam målbild som är modig, har en tydlig riktning och syftar till att skapa verklig skillnad genom att olika typer av verksamheter samarbetar. Det finns en kraft i att föra samman olika verksamheters behov. Din verksamhets målsättningar kan spela en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Program

11.30-12.00 Inledning 

  • Anna Simmons, Projektledare CSR Västsverige & Susan Stieger-Petrusson, Ansvarig Företagssamarbeten Region Väst Rädda Barnen 
  • Eva-Lena Albihn, Vice VD och Hållbarhetschef Business Region Göteborg

12.00-13.45 Lunch och inspiration

  • Ola Mattsson, Chef Growth Hub Rädda Barnen

13.45-15.30 Fika och diskussion

  • Vi provpratar om Missionsdriven innovation och Collective impact samt får en presentation av ett gott exempel

15.30 - 16.00 Avslut

  • Gemensam reflektion och nästa steg 

 

Att driva social hållbarhet tillsammans - mer om träffen

För att kunna ta oss an de utmaningar samhället står inför behöver vi se över vilka som sitter runt bordet och vilka verktyg vi använder för att göra det. Tidigare utrikesminister Madeleine Albright har sagt om samtidens sätt att leda, "We are taking 21st century challenges, evaluating them with 20th century ideas, and responding with 19th century tools." 

Temat för dagen är social innovation. Hur kan vi tillsammans tänka innovativt för att skapa möjligheten till egen försörjning för alla människor. Som samhällsbyggare behöver vi ta vara på de outnyttjade resurserna som idag står utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi säkerställa att vägen till arbete är öppen för alla unga, oavsett vilka uppväxtvillkor de har?

 

Det här kan du förvänta dig

  • Du kommer att få prata med nya människor.
  • Kom som du är - du förväntas inte vara påläst kring missionsdriven innovation, collective impact eller social hållbarhet. 
  • Om du är intresserad av att arbeta vidare med frågorna kommer det att ges möjlighet till det efter eventet

 

Den här träffen passar dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, inom marknad, HR och/eller affärs-och verksamhetsutveckling. Vi välkomnar deltagare från alla sektorer i samhället.

 

Den här möteplatsen är kostnadsfri.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Deltagare
12 sep 2022 (23:59)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.