Invajo - Events tool
Plats
CSR Västsverige, Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling
Datum
19 november 2019
Tid
08:30 - 10:30

Workshop hållbarhetsverktyg - Easy To Trust

Välkommen på workshop för att lära dig mer om det digitala hållbarhetsverktyget Easy To Trust!

CSR Västsveriges medlemmar får nu rabatt på en rad olika digitala hållbarhetsverktyg. För att ni ska ha möjlighet att höra mer om varje verktyg arrangerar vi en workshopserie under hösten - ett tillfälle för respektive verktyg. Nu har turen kommit till verktyget Easy To Trust. 

Easy To Trust är ett transparent system i vilket riskhantering och affärsutveckling integrerats med verksamheten för att leverera ett hållbarhetsarbete för effektiv och lönsam styrning i världsklass. Inbyggda metoder och verktyg underlättar de dagliga processerna och säkerställer samtidigt den lagstadgade redovisningen av både finansiella och icke-finansiella parametrar.
 
De mervärden som ETT skapar kommer huvudsakligen från två områden. 1) ökad trovärdighet i hållbarhetsarbetet, internt och externt samt 2) kontinuerligt ökat ansvarstagande och tydliga resultat.
 
Trovärdigheten är ett resultat av säker hantering, transparens och kvalitetssäkrad uppföljning. Det ökade ansvarstagandet följer av tydlig koppling mellan globala hållbarhetsmål och verksamhetens strategi samt ett väl fungerande ledningssystem där de strategiska målen operationaliseras så att verksamhetens utförare kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.

På denna workshop får du lära dig mer om verktyget och får möjlighet att ställa frågor till företaget ETT Easy To Trust AB som utvecklat verktyget. 

CSR Västsveriges medlemmar har 20% rabatt på den årliga licenskostnaden för verktyget Easy To Trust. 

För frågor om verktyget, vänligen kontakta Mari Hellblom på ETT Easy To Trust AB: mari.hellblom@easytotrust.com

 

Program

8.30-9.00 Frukost och mingel 

9.00-10.00
Presentation av Easy To Trust med möjlighet att ställa frågor

 

Workshopen är kostnadsfri. Varmt välkommen!

 


ettlogga.png