Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
15 april 2021
Tid
10:00 - 12:00

Beteendeförändringar för hållbar mobilitet

I takt med en ökad urbanisering blir behovet av en omställning mot hållbar mobilitet alltmer tydlig. Men hur ska vi göra för att gå från bilfokus till mobilitetsfokus? Det behövs mer kunskap och starkare koppling till våra egna verksamheter för att den nödvändiga förändringen ska ske.

Detta webbinarium ger kompetensutveckling inom ämnet hållbar mobilitet med fokus på beteendeförändringar för hållbara livsstilar, jämlikhet, hälsa och klimat. Med ugångspunkt i de Globala målen för en hållbar utveckling ger webbinariet exempel på hur beteendeförändringar kan omsättas i praktiken.

Du som deltagare får input till hur du kan identifiera din verksamhets bidrag till hållbar mobilitet samt inspireras till att omsätta kunskapen i handling på lokal nivå. 

 

Föreläsare

ylvasaqvist210202.jpg

Ylva S Åqvist är grundare av och ägare till PlanM, med en vision om att bidra till systemförändringen för minskad klimatpåverkan från transporter. Hon är miljövetare med magister inom deltagande planering med inriktning mot mobilitet. Ylva har 10 års erfarenhet av mobilitetsarbete och kompetens inom omställningsprocesser.

 

Agenda

10.00 Webbinarium

11.00 Diskussion

 

Välkommen på webbinariet den 15 april!

 

Omslagsbild av Mitchell Luo från Unsplash

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Deltagare webbinarium 15/4
7 april 2021 (23:00)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.