Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
18 mars 2021
Tid
08:30 - 12:30

Mät och minska klimatpåverkan enligt GHG-protokollet

Denna utbildning riktar sig till dig som vill lära sig mer om hur du kan beräkna din verksamhets klimatutsläpp och hur du kan använda detta för att sätta ett upp ett klimatmål. Utbildningen utgår från den väletablerade globala standarden Greenhouse-Gas-Protocol (GHG-protokollet) som används av både nationer och företag och är ett samarbete mellan World Resource Institute och World Business Council for Sustainable Development.

Under en halvdag går vi igenom grunderna i GHG-protokollet, hur du identifierar utsläppen, hur du prioriterar de mest väsentliga utsläppen samt hur du gör beräkningarna och redovisar resultatet via ett klimatbokslut. Utbildningen växlar mellan teoretisk föreläsning med praktiska exempel, diskussion och grupparbeten för att testa de nya kunskaperna i praktiken.

Lärdomar som du kommer att få med dig efter denna utbildning är:

  • Förståelse för Greenhouse Gas Protocols grundläggande principer
  • Hur ni identifierar era utsläpp och dess omfattning
  • Hur ni sätter upp en insamlingsprocess för data och gör en datastrategi
  • Hur ni beräknar och redovisar utsläpp i scope 1, scope 2 och scope 3
  • Hur ni kan använda resultatet för att sätta upp ett klimatmål

 

Vem riktar sig utbildningen till?
Utbildningen är till för alla som vill få en ökad förståelse över verksamhetens klimatutsläpp, oavsett bransch eller om ni tillhör privat eller offentlig verksamhet. Det kan både vara dig som Miljö- och hållbarhetschef, Miljösamordnare/strateg, Miljöanalytiker eller Konsulter.

 

Agenda

8:30 Välkomnande och introduktion
8:45 Greenhouse Gas Protocols principer och begrepp
9.15 Identifiera utsläpp och välj omfattning
10.00 Insamlingsprocessen, datastrategi och hjälpmedel
10.45 Beräkning av utsläpp – med räkneövningar
11.45 Redovisning av klimatpåverkan
12.00 Sätta klimatmål
12.15 Summering av dagen
12.30 Avslut

 

Kursledare

goran11783.png

Göran Erselius, senior konsult på 2050, är en av Sveriges främsta experter på klimatberäkningar för verksamheter. Han har under nära 20 år arbetat med beräkning och redovisning av miljö i allmänhet och utsläpp av växthusgaser i synnerhet. I början av 2000-talet medverkade Göran i feedbackgrupperna vid utvecklingen av Greenhouse Gas Protocols första standard för utsläpp av växthusgaser från verksamheter. Under åren har Göran genomfört beräknings- och redovisningsuppdrag till en uppsjö av företag inom vitt skilda branscher och storlekar. För företagsnätverket Hagainitiativet har Göran varit ansvarig för utvecklingen av beräkningarna för nätverkets klimatbokslut. Göran är en van föreläsare och uppskattas av många för sitt sätt att sätta resultat i intressanta och pedagogiska perspektiv.

2050010.jpg

Linnea Granström är konsult på 2050, med huvudkompetens och flerårig erfarenhet inom klimat- och energisystemanalys. Linnea har projektlett och genomfört flertalet klimatbokslut enligt GHG-Protocol åt både företag och offentlig sektor samt utfört åtgärdsanalyser som underlag för målsättningar och klimatstrategier. Hon har vana av att presentera och är en pedagogisk och strukturerad utbildare. I grunden är Linnea utbildad civilingenjör i Energi – Miljö – Management med inriktning systemverktyg för hållbar utveckling vid Linköpings universitet.

 

Utbildningen är en medlemsförmån och vänder sig därför endast till medlemmar i CSR Västsverige. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.  


Bild av Li-An Lim från unsplash.com

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (ex. moms)
Antal
Utbildning - Mät och minska er klimatpåverkan
11 mars 2021 (23:59)
1000.00 SEK
0
Idéburen sektor: Utbildning - Mät och minska er klimatpåverkan
11 mars 2021 (23:59)
500.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms)
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.