Invajo - Events tool

Nybörjarkurs i hållbarhetsredovisning

YESBOX
Gamlestadsvägen 4, Göteborg
Visa på karta
3 juni 2019
09:00 - 16:30
Lägg i kalender
Arrangör
CSR Västsverige
Boka/OSA
Plats
YESBOX
Datum
3 juni 2019
Tid
09:00 - 16:30

Nybörjarkurs i hållbarhetsredovisning inklusive intressentdialog och väsentlighetsanalys

Välkommen på utbildning om hållbarhetsredovisning. Utbildningen är en medlemsförmån och vänder sig därför endast till medlemmar i CSR Västsverige. Under en heldag, 9-16.30, får du kunskap om:

 • Trender för hållbarhetredovisningar
 • En redovisningsprocess – hur ser den ut? Från idé till lansering!
 • Allmänt om olika redovisningsformer
 • Introduktion till ramverk och lagkrav
 • Djupdykning ner i redovisningsprocessens delar 
  - Att förstå verksamhetens kontext utifrån ett hållbarhetsperspektiv
  - Intressentdialog och väsentlighetsanalys
  - Att välja mått/indikatorer
  - Texter och data
 • Strategisk användning av redovisningen. Vilken roll den kan spela i organisationen –
  för internt driv och för externt varumärkesbyggande

Vi bjuder på lunch!

 

Obs! Den 28 augusti erbjuder vi även en Avancerad kurs i hållbarhetsrapportering, anmälan.  

 

Föreläsare

anna.jpg

Anna Bruun Månsson

Anna har i mer än 15 års tid arbetat med företag och deras arbete med CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi, styrning och externkommunikation. Anna har en examen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN’s Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på Global Reporting Initiative’s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med ex. investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av företags mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Anna har också arbetat med revisioner inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt sk. Code of Conduct- revisioner.

hanna.jpg

Hanna Bremander

Hanna är rådgivare inom hållbarhet, med fokus på strategi och hållbarhetsredovisning samt miljö- och socialt ansvar i leverantörskedjor. Hanna har flerårig erfarenhet från projektledning av hållbarhetsredovisningar, enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer (GRI). I strategi- och kommunikationsuppdragen ingår ofta väsentlighetsanalyser, intressentdialoger, utbildningar och workshops som Hanna har erfarenhet av att leda. Hon har planerat och genomfört gapanalyser, hållbarhetsinventeringar och ledningsgruppsworkshops i syfte att fastställa en ambitionsnivå och handlingsplan för företags strategiska hållbarhetsarbete. Hanna har en masterexamen i Business & Development Studies från Copenhagen Business School.

 

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i CSR Västsverige. Max 2 personer per medlemsorganisation. Vi bjuder på lunch! 

Lokal: YESBOX, Galmestadsvägen 4, Göteborg

Tid och datum: 09.00-16.30, den 3 juni

 

 

Eventbild av Hans-Peter Gauster från Unsplash

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Medlem i CSR Västsverige
27 maj 2019 (23:59)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.