Invajo - Events tool

Klimatfrågan - status, omställning och strategier för verksamheter

Webbinarium
26 november 2020
09:00 - 11:30
Lägg i kalender
Arrangör
CSR Västsverige
Boka/OSA
Plats
Webbinarium
Datum
26 november 2020
Tid
09:00 - 11:30

Vad gör vi med klimatutmaningen - globalt, i Sverige och i våra verksamheter?

Få en överblick över klimatområdet och nå framgång med klimatarbetet! I detta webbinarium fördjupar vi oss i klimatfrågan: vad är status, hur ska omställningen ske och vilka klimatstrategier borde verksamheter tillämpa?

Förutom att du som deltagare får en aktuell överblick över klimatområdet utifrån både ett globalt och nationellt perspektiv, får du även lyssna till hur verksamheter går tillväga och arbetar med klimatfrågan. Dessutom arrangeras ett efterföljande diskussionsforum för medlemmar i CSR Västsverige där du får möjlighet att tillsammans med andra utbyta erfarenheter och idéer för att utveckla klimatarbetet vidare i den egna verksamheten. 

 

Upplägg och program

Vi inleder med ett för allmänheten öppet webbinarium (kl 9:00-10:20) och avslutar med ett slutet diskussionsforum för medlemmar i CSR Västsverige (kl 10:30-11:30). Deltagande är kostnadsfritt.

Du får lyssna till forskare och praktiker med mångårig erfarenhet inom klimatområdet. Här nedan ser du bekräftade talare. 

 

 

Öppet webbinarium kl 9:00-10:20

Klimatproblemet är lösbart men innehåller svåra moment 22 - Thomas Sterner 

Thomas Sterner är professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och är en ledande forskare inom miljöekonomi. Hans huvudsakliga forskningsintresse är inom design av styrmedel, t.ex. koldioxidskatter, och deras effekter samt hur dessa kan göras politiskt genomförbara, men forskar även kring diskontering och styrmedel i utvecklingsländer.

thomashhsoct193.jpg

 

Sveriges väg mot klimatmålen - Anna-Karin Nyström 

Anna-Karin Nyström är chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket som har ansvar för att följa upp de svenska klimatmålen och ta fram scenarier för att visa var vi står och vad som återstår att göra för att nå målen.

annakarinnystrom.jpg

 

Göteborgs stad ökar takten i klimatomställningen - Henriette Söderberg

Henriette Söderberg är avdelningschef på Stadsmiljö på miljöförvaltningen i Göteborgs stad som arbetar med uppdraget att driva och samordna hela staden inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. En central del i arbetet just nu är att utveckla en ny form av styrning för miljö- och klimatfrågorna i Göteborg, med fokus på att öka takten i genomförandet. 

henriettesoderberg2018.jpg

 

AstraZeneca antar ett ambitiöst klimatprogram - Fredrik Hellman

AstraZeneca har tidigare i år antagit ett ambitiöst program för att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030. Detta innebär att AstraZenecas planer att minska utsläpp av växthusgaser tidigareläggs med mer än ett decennium. Fredrik Hellman, Climate Reliance Lead AstraZeneca Plc berättar om detaljerna i programmet och vad som är de stora utmaningarna för att nu leverera på målsättningarna.

img0027.JPG

 

 

 

Slutet diskussionsforum kl 10:30-11:30

I diskussionsforumet får du möjlighet att tillsammans med andra diskutera, utbyta erfarenheter och kunskaper kring ert egna klimatarbete. Diskussionerna varvas med korta föredragspunkter om hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att skapa ett framgångsrikt klimatarbete.

 

Diskussionsledare och föredragshållare - Helena Björkman 

Helena Björkman arbetar som Hållbarhetsrådgivare på EMC och arbetar dagligen med att stötta organisationer i allt från analys- och rapporteringsarbete till strategiformulering och implementering. Med bred erfarenhet av hållbättre verksamhetsutveckling och spetskompetens inom klimateffektiv affärsutveckling guidar hon verksamheter i att gå från utmaning till möjlighet och skapa impact på riktigt.

helena.jpg

 

 

Bokningsalternativ

Här nedan finns olika bokningsalternativ. Som medlem i CSR Västsverige kan du anmäla dig till både webbinariet och diskussionsforumet. Du kan också välja att enbart anmäla dig till webbinariet.

Om du inte är medlem i CSR Västsverige så har du möjlighet att delta under webbinariet. 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Medlem CSR V: Anmälan till Webbinarium och Diskussionsforum
24 nov 2020 (23:59)
0
Medlem CSR V: Anmälan till endast Webbinarium
24 nov 2020 (23:59)
0
Icke-medlem CSR V: Anmälan till Webbinarium
24 nov 2020 (23:59)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.