Invajo - Events tool

Klimatberäkning enligt GHG-protokollet

Digitalt via Zoom
19 november 2020
09:00 - 17:00
Lägg i kalender
Arrangör
CSR Västsverige
Boka/OSA
Plats
Digitalt via Zoom
Datum
19 november 2020
Tid
09:00 - 17:00

Lär dig klimatberäkna enligt standarden Greenhouse Gas Protocol!

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

 

Om Utbildningen

Att beräkna en verksamhets klimatpåverkan kan vara komplicerat beroende på om utsläppen kommer från den egna verksamheten, leverantörsledet eller när produkter och tjänster används av kunden.

Under denna dag får du själv lära dig att trovärdigt beräkna och redovisa klimatpåverkan enligt den globala standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur beräkningar går till och du får tillgång till verktyg för att själv kunna göra effektiva beräkningar.

Teori varvas med övningar och praktiska exempel.

 

Utbildningen går igenom:

 • Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol
 • Hur du identifierar utsläpp för din verksamhet
 • Hur du väljer vad beräkningarna ska omfatta
 • Hur du samlar in dataunderlag
 • Hur du beräknar utsläppen
 • Hur du redovisar resultat och hur det kan samordnas med till exempel hållbarhetsredovisning enligt GRI och Carbon Disclosure Project, CDM
 • Hur du sätter klimatmål

 

Utbildningen riktar sig till: 

Denna utbildning vänder sig till ansvariga inom både tillverkande och tjänsteverksamheter inom samtliga sektorer (privata, offentliga och ideella saktorn samt akademi), till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Miljösamordnare
 • Miljöanalytiker
 • Konsulter
 • Övriga som vill få en ökad förståelse för klimatberäkningar och hur man strategiskt kan arbeta med klimatfrågan

 

Mål med utbildningen:

Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i hur man:

 • Gör klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol
 • Redovisar sin klimatpåverkan
 • Sätter upp klimatmål

 

Program:

09.00     Välkomnande och introduktion
09.15     Greenhouse Gas Protocols principer och begrepp
Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3.
10.00     Identifiera utsläpp och välj omfattning
För att kunna genomföra en klimatberäkning med rimliga resurser måste någon typ av avgränsning göras. Vi lär oss att identifiera verksamhetens betydande utsläpp och vad som är en tillräcklig omfattning för att beskriva verksamhetens klimatpåverkan.
10.30     Paus och grupparbete
Grupparbetet syftar till att lära sig att känna igen olika verksamheters betydande utsläppskällor och föreslå beräkningens omfattning.
11.00     Insamlingsprocessen, datastrategi och hjälpmedel
När beräkningens omfattning är vald är grunden lagd för vilken data som behöver samlas in. Vi går igenom hur man ställer de rätta frågorna och till vem, hur kvalitetsgranskning går till och när man kan behöva avancerade rapporteringsverktyg.
12.00     Lunch
13.00     Beräkning av utsläpp – med räkneövningar
När dataunderlaget är insamlat ska detta omvandlas till utsläpp av växthusgaser. Vi går igenom vilka utsläppsfaktorer som bör användas och vad man bör tänka på i beräkningsfasen. Information varvat med räkneövningar
15.00     Paus
15.15     Redovisning av klimatpåverkan
Vi går igenom vad som krävs i standarden, hur detta kan redovisas på ett kommunikativt sätt och även användas i annan rapportering, t ex GRI och CDP.
15.45     Sätta klimatmål
Det beräknade utsläppet ligger till grund för att följa upp mot verksamhetens klimatmål. Här går vi igenom hur ett klimatmål definieras och anpassas till verksamheten.
16.15     Grupparbete
Grupparbetet syftar till att färdigställa ett klimatbokslut och sätta klimatmål.
16.45     Summering av dagen
17.00     Avslut

 

Pris för CSR Västsveriges medlemmar:

2000 kr, reducerat pris för idéburna verksamheter till 1000 kr 

 

Utbildningen är en medlemsförmån och vänder sig därför endast till medlemmar i CSR Västsverige. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.  

 

Allmän info:

Plats: Digitalt via Zoom

Tid och datum: den 19 november, kl. 09.00-17.00 

 

Kursledare och föreläsare:

Göran Erselius

goran.jpg

Göran Erselius, konsult på 2050, är en av Sveriges främsta experter på klimatberäkningar för verksamheter. Han har under nära 20 år arbetat med beräkning och redovisning av miljö i allmänhet och utsläpp av växthusgaser i synnerhet. I början av 2000-talet medverkade Göran i feedbackgrupperna vid utvecklingen av Greenhouse Gas Protocols första standard för utsläpp av växthusgaser från verksamheter. Under åren har Göran genomfört beräknings- och redovisningsuppdrag till en uppsjö av företag inom vitt skilda branscher och storlekar. För företagsnätverket Hagainitiativet har Göran varit ansvarig för utvecklingen av beräkningarna för nätverkets klimatbokslut. Göran är en van föreläsare och uppskattas av många för sitt sätt att sätta resultat i intressanta och pedagogiska perspektiv.

Henrik Sundberg

henrik.jpg

Henrik Sundberg är konsult på 2050 och arbetar dagligen med beräkningar av verksamheters och produkters klimatpåverkan. Han arbetar också med digitaliseringen och automatiseringen av klimat- och hållbarhetsarbetet hos 2050s kunder. Henrik kommer närmast från Accenture och har en bakgrund inom inköp och implementering av affärssystem. Henrik har en civilingenjörsutbildning från Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljösystemanalys.

Victor Norberg

victor.jpg

Victor Norberg är konsult på 2050 och har sin huvudkompetens inom hållbar affärs- och strategiutveckling. Han stöttar företag i att hitta strategiska fokusområden och med störst väsentlighet för företagens viktigaste intressenter samt hjälper företagen att hitta en positionering på marknaden jämfört med sina konkurrenter. Victor har tidigare varit med och koordinerat företagsnätverket Hagainitiativet och har även tidigare erfarenheter inom affärsutveckling och hållbarhet både från start-ups och från större svenska och tyska företag inom energibranschen. Under 2019 kompletterade han även sin ingenjörsutbildning med en internationell MBA, där han hjälpte Volkswagen Commercial Vehicles att integrera hållbarhet i sin strategi. Victor tar med sig mycket ungdomlig energi och kreativitet in i workshops och utbildningar med såväl medarbetare som ledningar.

 

 

blue27353.png                    logotransparent2050.png

 

 

Eventbild av Thijs Stoop från Unsplash

 

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (ex. moms)
Antal
Medlem i CSR Västsverige
16 nov 2020 (23:59)
2000.00 SEK
0
Medlem i CSR Västsverige - Idéburen verksamhet
16 nov 2020 (23:59)
1000.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.