Invajo - Events tool
Plats
Yesbox
Datum
5 februari 2019
Tid
13:30 - 16:30

Inköp och upphandling - effektiva verktyg i hållbarhetsarbetet!

Argumenten för att säkerställa ett socialt ansvarstagande vid inköp och upphandling är många – legitimitet och förtroende gentemot intressenter för att nämna ett. Frågan relaterar dessutom till Agenda 2030, där vi bland annat hittar delmålen 8.8 "Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla" samt 12.7 "Främja hållbara metoder för offentlig upphandling". Men hur kan verksamheter praktiskt arbeta med uppföljning och kontroll av sin leverantörskedja? Hur kan en Code of Conduct användas som verktyg och hur ställer verksamheter krav på mänskliga rättigheter?

Välkommen på vårens första seminarium med workshop där vi tillsammans med Lisa Sennström från Upphandlingsmyndigheten och nätverket GreenChain får fördjupad kunskap samt möjlighet att utbyta erfarenheter om hållbara leverantörskedjor och vilka fallgropar som finns.

Detta seminarium vänder sig till dig som vill veta mer om hur inköp och upphandling kan bli ett effektivt verktyg i hållbarhetsarbetet, samt dela erfarenheter av hur verksamheter praktiskt kan arbeta för att ta ett socialt ansvar i leverantörskedjan.

Varmt välkommen!

PROGRAM 5/2

13.30-14.00 Kaffe och registrering

14.00-15.00 Föreläsning med Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten
Kunskapsfördjupning om hur upphandling och inköp är ett effektivt verktyg i verksamheters hållbarhetsarbete.

skarmavbild20190108kl184124.png

Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten

15.00-15.15 Kort paus med fika

15.15-16.30 Workshop (Endast för medlemmar i CSR Västsverige)
Fokus på praktiska tillvägagångsätt för ansvarstagande. Genomförs tillsammans med nätverket GreenChain som drivs av WSP, medlem i CSR Västsverige.

Anmäl dig senast den 1 februari.  
Hitta till Yesbox

Intresserad av medlemskap i CSR Västsverige? 
Hör gärna av dig till Anna Simmons (anna@csrvastsverige.se, 0768343658) eller läs mer om medlemskapet här.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Medlem i CSR Västsverige (Föreläsning)
1 feb 2019 (08:59)
0
Medlem i CSR Västsverige (Föreläsning och workshop)
1 feb 2019 (08:59)
0
Ej medlem i CSR Västsverige (Föreläsning)
1 feb 2019 (08:59)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.