Invajo - Events tool Get people together
Plats
Online
Datum
10 juni 2021
Tid
11:00 - 12:00

Human Rights Due Diligence

Human rights due diligence – introduktion inför kommande EU-lag

EU-kommissionen kommer snart att presentera en ny lag som kräver att företag utför human rights due diligence (HRDD) för att identifiera, hantera och redovisa risker kopplade till mänskliga rättigheter. Hur kan ditt företag jobba med HRDD i leverantörsledet för att möta de kommande lagkraven?

På detta webbinarium får du lära dig grunderna i HRDD i enhet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som ligger till grund för kommande EU-lag. Fokus ligger på praktisk implementering av HRDD i verksamheten och i leverantörsledet.

 

Föreläsare

henriklindholm1768x512.jpeg

Webbinariet leds av Henrik Lindholm, verksamhetschef på flerpartsinitiativet ETI Sverige. Henrik har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

 

Agenda

11.00 - 12:00 Webbinarium

 

Välkommen på webbinariet den 10 juni!

 

Omslagsbild av Tim Mossholder från Unsplash

Bokning
Antal
Deltagare webbinarium 10/6
0
Gäst - Ej medlem
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.