Frågor och Behov SBT Del 2

YESBOX - Home of Entrepreneurs
Gamlestadsvägen 4, Göteborg
Visa på karta
2 februari 2023
09:00 - 12:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
CSR Västsverige
Boka/OSA
Plats
YESBOX - Home of Entrepreneurs
Datum
2 februari 2023
Tid
09:00 - 12:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Science Based Targets Del 2

Science Based Targets är en metod för organisationer att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Allt fler företag sätter klimatmål och vi hör en större och större efterfrågan på mer information ifrån våra medlemmar. Ett behov av att lära sig ytterligare och fördjupa sig i SBT. Fler och fler organisationer arbetar med egna hållbarhetsrapporteringar och ser en nödvändighet av att arbeta vidare med att kartlägga sin verksamhet.

Nu finns möjligheten för våra medlemmar som gick introduktionskursen Science Based Targets med Miljömatematik och Gino Carciola, att följa upp och ställa frågor för att kunna arbeta vidare. Dessutom kan alla som inte deltog senast vara med för att få inblick i metoden och få reda på mer.

 

Vi har delat upp detta som en serie i två delar:

Del 1 - den 5 dec fångar Gino upp frågeställningar från våra medlemmar i ett digitalt möte.

För de deltagare som var med på den tidigare kursen om SBT, hur har det gått med implementeringen? Vilka frågeställningar har uppkommit? Vad har hänt sedan sist?

Ta möjligheten att ställa frågor och dela utmaningar och möjligheter vid detta tillfälle så att den efterföljande kursen kan anpassas till din verksamhets behov i så stor utsträckning som möjligt!

För de deltagare som inte har någon tidigare utbildning i SBT, var med och lyssna in och hör på andra verksamheters tankar och funderingar om metoden. 

 

Ytterligare fördjupning-

Del 2 - den 2 februari 2023 återkommer Gino och vi har då möjlighet att ytterligare fördjupa oss i SBT och även fånga upp frågeställningarna från mötet i december. Detta blir ett längre tillfälle och en möjlighet att bygga på kunskaperna om metoden tillsammans. 

Denna gång blir det ett hybridmöte, så du har möjlighet att välja att komma till Yesbox, Gamlestan, Göteborg och delta fysiskt, eller deltaga online.

Vill du deltaga på Yesbox, bjuder vi på fika i pusen!

Vi arbetar med att dela för att lära och alla deltagares erfarenheter är viktiga inspel under träffarna. 

 

Båda tillfällen ingår i CSR medlemskap.

Varmt Välkomna!

 

Om Miljömatematik;

MiljöMatematik är ett idéburet, icke-vinstdrivande företag med fokus på hållbara matsystem. Vår drivkraft är att bidra till kunskapsutveckling för blomstrande företag och samhälle inom planetens gränser. Med tvärvetenskapligt förhållningssätt och innovativa metoder genomför vi uppdrag och projekt inom miljö, klimat och strategiskt hållbarhetsarbete.

MiljöMatematik Malmö AB åtar sig att minska sina absoluta växthusgasutsläpp i scope 1, 2 och 3 med 50% till 2025 utifrån basåret 2019 och åtar sig dessutom att 50% av sina leverantörer sett till utsläpp inom inköpta varor och tjänster samt bränsle- och energirelaterade aktiviteter skall ha science-based targets till 2025 utifrån basåret 2019

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Deltagare - Fysiskt 2 feb
31 jan 2023 (23:59)
0
Deltagare - Digitalt 2 feb
1 feb 2023 (23:59)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.