Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
2 september 2021
Tid
09:00 - 12:00

Innovationsworkshop - Data Bakery

Innovation för en hållbar utveckling
Hur kan vi tänka nytt och innovativt när det kommer till konkreta lösningar på hållbarhetsutmaningar i vår egen verksamhet?

När en verksamhet känner till att de har positiv och negativ påverkan på olika hållbarhetsfrågor gäller det att gå från ord till handling, men vad ska de göra för insatser? I innovationsworkshopen den 2 september får du och dina kollegor guidning i metoden The Data Bakery!

Metoden bygger på användningen av er befintliga tillgång på information och data, skapar förutsättningar för att ni ska hitta nya aktiviteter, utvärdera dem mot er verksamhetsmodell samt uppskatta nyttan för samhälle och miljö. Dessutom får ni hjälp att ta fram ett recept - en handlingsplan för hur ni tar resultatet av workshopen vidare!

Delar av workshopen kommer att hållas på engelska. 

 

Under hela 2021 kommer CSR Västsverige erbjuda medlemmarna att fördjupa ert arbete för genomförandet av Agenda 2030. Aktiviteterna genomförs som ett samlat koncept men er verksamhet beslutar om ni ska delta på alla eller några.

skarmavbild20210210kl111914.png

Aktiviteterna inom det fördjupande arbetet för genomförandet av de Globala målen är kostnadsfria och bygger på att arbetet tar vid på hemmaplan. Därför är det avgörande att deltagarna har en intern arbetsgrupp att arbeta vidare med mellan tillfällena. Det är bra om arbetsgruppen består av personer från olika delar av den egna organisationen så att arbetet med de Globala målen får en bred förankring. 

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Steg 3 Fördjupning Globala målen
27 aug 2021 (23:00)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.