Invajo - Events tool

Fördjupa arbetet med de Globala målen - steg 1

Online
23 mars 2021
10:00 - 12:00
Lägg i kalender
Arrangör
CSR Västsverige
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
23 mars 2021
Tid
10:00 - 12:00

Välkommen till första träffen!

Under hela 2021 kommer CSR Västsverige erbjuda medlemmarna att fördjupa ert arbete för genomförandet av Agenda 2030. Aktiviteterna genomförs som ett samlat koncept men er verksamhet beslutar om ni ska delta på alla eller några.


skarmavbild20210210kl111914.png

 

Steg 1 - 23 mars: Utvärdera er påverkan på de Globala målen

Den första träffen syftar till att skapa grunden för det fördjupande arbetet. Träffen ger en introduktion till hur er verksamhet kan utvärdera er påverkan på de Globala målen med hjälp av SDG Impact Assessment Tool. 

 

Agenda 

- Praktisk genomgång av arbetsverktyget SDG Impact Assessment Tool.

- Prova verktyget i små grupper för att känna på hur det fungerar och hur det kan användas på hemmaplan. 

- Gemensam reflektion kring bland annat: Vilka avgränsningar kan vi behöva göra? Vill vi ha ut ett mer strategiskt resultat ur verktyget eller mer aktivitetsbetonat? 

 

Aktiviteterna inom det fördjupande arbetet för genomförandet av de Globala målen är kostnadsfria och bygger på att arbetet tar vid på hemmaplan. Därför är det avgörande att deltagarna har en intern arbetsgrupp att arbeta vidare tillsammans med mellan tillfällena. Det är bra om arbetsgruppen består av personer från olika delar av den egna organisationen så att arbetet med de Globala målen får en bred förankring. 

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Träff 1 Fördjupning Globala målen
17 mars 2021 (23:00)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.