Invajo - Events tool
Plats
Yesbox
Datum
4 oktober - 8 november 2022
Tid
08:30 - 12:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Arbeta strategiskt och värdeskapande med hållbarhet

I CSR-verkstaden får du och dina kollegor arbeta ihop med CSR Västsveriges verktyg, guidade av föreningens projektledare och med erfarenhetsutbyte från de andra deltagande verksamheterna. Tillsammans reder vi ut viktiga begrepp och identifierar hur er verksamhet, utifrån era specifika förutsättningar, kan arbeta strukturerat med hållbarhet.

Syftet med CSR-verkstaden är att ge er utökad kunskap och praktiska verktyg som underlättar processen att driva hållbarhetsarbetet i er organisation. Med utgångspunkt i er befintliga verksamhetsmodell får ni utforska hur ni kan skapa mer värde ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Verkstaden omfattar 3 halv dagar, 4/10, 18/10 och 8/11, med tid för arbete på hemmaplan mellan träffarna.

Under workshopserien kommer vi bland annat arbeta med hållbarhetsanalys utifrån de Globala Målen, intressentdialog, prioriteringar i hållbarhetsarbetet och förankring av hållbarhet i vardagen. Vi kommer utöver CSR Västsveriges egna verktyg att använda föreningens tryckta arbetsbok och guide till ett strategiskt hållbarhetsarbete. 

 

"Insiktsfullt. Bra med diskussioner med andra." - Deltagare CSR-verkstaden våren 2022

 

För vem

CSR-verkstaden riktar sig till dig som tillsammans med en eller två kollegor vill fördjupa era kunskaper om strategiskt och värdeskapande hållbarhetsarbete. Ni behöver inte ha några förkunskaper men en vilja att praktiskt arbeta utifrån verkstadens metod under kursen samt på hemmaplan i er egen verksamhet.

Vi vill att ni ska vara minst 2 deltagare från er verksamhet för att arbetet under verkstaden ska få en förankring i er verksamhet från början. Dessutom består träffarna av längre workshop-pass då det är värdefullt att kunna arbeta med sina kollegor och bolla idéer och tankar ihop. 

 

Kostnad

CSR Verkstaden är kostnadsfri för CSR Västsveriges medlemmar, max 3 deltagare per verksamhet. CSR Västsverige bjuder på frukost och fika vid varje träff. 

 

Omfattning

Anmälda deltagare förväntas delta på alla tre träffar: 4/10, 18/10 och 8/11. Varje träff är en halvdag kl.8.30-12.30. Däremellan kommer deltagarna att få korta uppgifter att utföra på hemmaplan samt träffa en sparringpartner från en annan verksamhet för gemensam reflektion. 

 

Välkommen!

Bokning
Antal
Deltagare CSR-verkstaden: 4/10, 18/10, 8/11
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.