Invajo - Events tool

Beräkna affärsnyttan och lönsamheten med ert hållbarhetsarbete

Digitalt via Zoom
22 oktober 2020
09:00 - 17:00
Lägg i kalender
Arrangör
CSR Västsverige
Boka/OSA
Plats
Digitalt via Zoom
Datum
22 oktober 2020
Tid
09:00 - 17:00

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Under denna utbildning får du lära dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Om Utbildningen

Hållbar utveckling är en ödesfråga för mänskligheten och får allt större strategisk betydelse för företag i alla branscher. Många är övertygade om att satsningar på miljö, klimat och socialt ansvar i de flesta fall är bra för affärerna.

För många verksamheter är det dock en utmaning att gå från idé till handling. För att våga göra några större satsningar kräver företagsledningar ofta ett välgrundat beslutsunderlag med siffror på hur företagets intäkter och kostnader påverkas.

Denna utbildning syftar till att du ska lära dig hur du kan omsätta ett hållbarhetsprojekt till affärsvärde och därmed hur mycket projektet faktiskt är värt i kronor.

Under dagen går vi igenom en steg för steg-metodik för hur du kan räkna på företagets lönsamhet i ett hållbarhetsprojekt. Utgångspunkten är vedertagen metodik för hur investeringar traditionellt bedöms finansiellt, men applicerat på hållbarhetsområdet.

Utbildningen går igenom:

 • Hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar olika branschers lönsamhet
 • Hur du räknar på direkta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel resursbesparing eller ökad försäljning)
 • Hur du räknar på indirekta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel förbättrat varumärke och ökad kundlojalitet)
 • Hur du hanterar osäkerheter i kalkylen
 • Hur en företagsledning fattar sina beslut och vilka krav det ställer på beslutsunderlag för hållbarhetsinvesteringar
 • Vilka faktorer som är viktiga för olika målgrupper inom företaget när du vill ha igenom en hållbarhetsinvestering
 • Grundläggande ekonomiska begrepp som diskonteringsränta, ROI och nuvärdesprincipen

 

Utbildningen riktar sig till: 

Denna utbildning vänder sig i första hand till de som arbetar med verksamheter som förväntas vara lönsamma, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Konsulter
 • Ekonomer
 • Affärsutvecklare
 • Företagsledning
 • Affärs- och produktansvariga som vill skapa ökat affärsvärde genom att integrera hållbarhet i sin affär

Mål med utbildningen:

Att ge deltagaren:

 • Verktyg för hur man översätter ett hållbarhetsarbete till företagsekonomiskt affärsvärde
 • Förståelse för hur en företagsledning värderar hållbarhetsarbetet
 • En argumentationsmodell för hållbarhetsarbete utifrån affären

Program:

09.00   Välkomna och presentation av kurs och kursdeltagare
09.30   När är hållbarhetsarbete lönsamt?
Exempel på företag som kunnat påvisa en konkret koppling mellan hållbarhetsaktiviteter och ekonomiskt resultat.
10.00   Direkta effekter
Vi går igenom första delen av metodiken – direkta effekter
  - Ekonomiska begrepp – diskonteringsränta, resultat- och balansräkningens huvuddelar
  - Sätta upp en investeringskalkyl för hållbarhetsarbetet
  - Så hanteras och beskrivs osäkerheter i kalkylen
  - Hur kopplar vi ihop vårt arbete med andra strategiska värden
10.30   PAUS
10.50   Fortsättning direkta effekter
12.00   LUNCH
13.00   Indirekta effekter
Vi går igenom andra delen av metodiken – indirekta effekter
  - Vi sätter värden på saker som varumärke, lojala kunder mm
  - Vi diskuterar rimliga antaganden för ökade intäkter och kostnadsbesparingar baserat på till exempel 5 % mer lojala kunder
  - Riskmodeller
  - Hur kopplar vi ihop vårt arbete med andra strategiska värden
14.50   PAUS
16.30   Målgrupper
  - Vilka måste du övertyga för att få igenom din satsning?
  - Så ställer man upp en investeringskalkyl så att en CFO blir trygg utan att marknadschefen somnar
16.45 – 17.00    Sammanfattning och avslut

 

Pris för CSR Västsveriges medlemmar:

2000 kr, reducerat pris för idéburna verksamheter till 1000 kr 

 

Utbildningen är en medlemsförmån och vänder sig därför endast till medlemmar i CSR Västsverige. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.  

 

Allmän info:

Plats: Digitalt via Zoom

Tid och datum: den 22 oktober, kl. 09.00-17.00 

 

Kursledare och föreläsare:

Markus Ekelund

markus.JPG

Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag sedan 2008 och är vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför är ett olönsamt företag inte heller ett hållbart företag. Utöver vd-rollen arbetar Markus även som konsult med strategi och affärsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv på flera av de svenska börsbolagen. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.

Victor Norberg

victor.jpg

Victor Norberg är konsult på 2050 och har sin huvudkompetens inom hållbar affärs- och strategiutveckling. Han stöttar företag i att hitta strategiska fokusområden och med störst väsentlighet för företagens viktigaste intressenter samt hjälper företagen att hitta en positionering på marknaden jämfört med sina konkurrenter. Victor har tidigare varit med och koordinerat företagsnätverket Hagainitiativet och har även tidigare erfarenheter inom affärsutveckling och hållbarhet både från start-ups och från större svenska och tyska företag inom energibranschen. Under 2019 kompletterade han även sin ingenjörsutbildning med en internationell MBA, där han hjälpte Volkswagen Commercial Vehicles att integrera hållbarhet i sin strategi. Victor tar med sig mycket ungdomlig energi och kreativitet in i workshops och utbildningar med såväl medarbetare som ledningar.

 

 

blue24593.png            logotransparent20509481.png

 

 

Eventbild av Micheile Henderson från Unsplash

 

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (inkl. moms)
Antal
Medlem i CSR Västsverige
19 okt 2020 (23:59)
2000.00 SEK
0
Medlem i CSR Västsverige - Idéburen verksamhet
19 okt 2020 (23:59)
1000.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms och transaktionsavgift)
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.