Invajo - Events tool
Plats
CSR Västsveriges kansli, Göteborgs centrum för Hållbar Utveckling
Datum
2 april 2019
Tid
08:30 - 10:00

CSR Västsverige och Emerga bjuder på frukost!

Tillsammans med CSR Väst bjuder Emerga in till ett frukostseminarium om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. Frukostens fokus kommer vara hur verksamheter kan arbeta för att förebygga diskriminering och skapa tillgängliga arbetsplatser. Emerga delar med sig av sina erfarenheter och praktiska verktyg samt erbjuder alla tillgång till deras digitala plattform Emergalab, som innehåller fler metoder för att arbeta med mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet.

I samarbete med Myndigheten för delaktighet genomförde Emerga 2017 en studie om hur företag arbetar med funktionsnedsättningsfrågor. Detta resulterade i ett metodstöd i syfte att bidra till ökad mångfald och att förebygga diskriminering, och består av flertalet verktyg som bland annat rör det systematiska arbetsmiljöarbetet, rekryteringsprocessen och introduktion av nyanställda. Under frukosten för du lära dig mer om metodstödet!

 

Program

08.30-09.00 Registrering och vegetarisk frukostmacka

9.00-10.00 Emerga delar med sig av sin expertis inom mänskliga rättigheter. Dessutom får alla deltalagare får tillgång inlogg till Emergalab. 

 

Varmt välkommen!

 

logga.png

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Medlem i CSR Västsverige
29 mars 2019 (23:59)
Fullbokat
Ej medlem i CSR Västsverige
29 mars 2019 (23:59)
Fullbokat
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.